38

46

Intencje Mszalne

Niedziela Miłosierdzia Bożego

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H

 

12.0318.04.2021


Poniedziałek 12.04

18.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Helenę i Romana Oleś, Monikę i Franciszka Blaut, dziadków z obu stron, chrzestnego Józefa oraz ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Wtorek 13.04

7.oo Do Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie oraz Boże błogosławieństwo dla Joanny i Roberta

 

Środa 14.04

18.oo Do Mił. Bożego za + Marię Goj z prośbą o dar życia wiecznego – od mieszkańców z ul. Kościelniaka

 

Czwartek 15.04

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Mił. Bożego za + matkę w r. śm., + ojca, dwóch braci oraz ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Piątek 16.04

7.oo Do Mił. Bożego za ++ Marię i Martę z prośbą o dar życia wiecznego

Konc. Do Mił. Bożego za + Marka Zarębski - Pawłowski z prośbą o dar życia wiecznego

18.oo Do Mił. Bożego za + Henryka Niemiec w r. śm., ++ rodziców i teściów z prośbą o dar życia wiecznego

Konc. Do Mił. Bożego za + Zbigniewa Brzoskowskiego z prośbą o dar życia wiecznego – od Cioci Heli z rodziną

 

Sobota 17.04

7.oo Do Mił. Bożego za ++ Marię i Franciszka, syna Ryszarda i ich rodziców z prośbą o dar życia wiecznego

Konc. Do Mił. Bożego za + Łucję Gąsior z prośbą o dar życia wiecznego – z Różańca

17.oo Do Mił. Bożego za ++ Martę i Teodora, córkę Anielę, Franciszkę i Jana oraz ++ sąsiadów z prośbą o dar życia wiecznego

 

 

Niedziela 18.04 III Niedziela Wielkanocna

8.oo Do Mił. Bożego za + Edwarda z ok. urodzin z prośbą o dar życia wiecznego

10.oo Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Danuty Dolina z ok. urodzin

12.oo Do Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Norberta z ok. 30 r. ur. i jego rodziny – od rodziców

15.3o Nieszpory Niedzielne

16.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Janinę i Jana Ogrodnik, Jadwigę i Wiktora Siodłok, ++ dziadków Marię Ogrodnik i Władysława Dębca oraz dziadków Siodłok i Sobczyk z prośbą o dar życia wiecznego

 

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H

 

05.0311.04.2021


Poniedziałek 05.04 Poniedziałek Wielkanocny

8.oo Do Mił. Bożego za + Justynę Kapuściok z prośbą o dar ż. w. – od Rady Parafialnej

10.oo Do Mił. Bożego za ++ Stanisława i Cecylię Przyłucki ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa z prośbą o dar życia wiecznego

12.oo Do Opatrzności Bożej z prośbą o potrzebne łaski i Światło Ducha Świętego dla Dzieci po

I Komunii Świętej, ich rodziców i rodzeństwa

14.oo I n t e n c j a w o l n a

16.oo I n t e n c j a w o l n a

 

Wtorek 06.04 Wtorek Wielkanocny

7.oo Do Mił. Bożego za + męża Jana Goj w 14 r. śm. ++ rodziców, teściów, zięcia Zbigniewa Zając, jego matkę Bronisławę, swatową Krystynę Palka ++ z rodziny Goj, Kajdasz, Hornik i Herla z prośbą o dar życia wiecznego

 

Środa 07.04 Środa Wielkanocna

18.oo Do Mił. Bożego za + Henryka w r. śm., żonę Bernadetę, ojca Pawła, szwagra Emanuela oraz za dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o dar życia wiecznego

 

Czwartek 08.04 Czwartek Wielkanocny

9.oo Pogrzeb śp. Edwarda Lodek z ul. Górnośląskiej

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Mił. Bożego za + męża + siostrę oraz ++ z rodziny z obu stron z prośbą o dar ż.w.

 

 

Piątek 09.04 Piątek Wielkanocny

7.oo Msza św. ślubowana: Do Opatrzności Bożej z prośbą o urodzaje oraz za żywych i ++ rolników naszej parafii

18.oo Do Mił. Bożego za + męża Joachima Koleczko w r. śm., rodziców Martę i Romana, teściów Różę i Wincentego oraz ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Sobota 10.04 Sobota Wielkanocna

7.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Annę i Adolfa oraz + teścia Franciszka z prośbą o dar życia wiecznego

Konc. Do Mił. Bożego za ++ zalecanych oraz ++ parafian w miesiącu marcu: Henke Dorota, Kubica Emanuel, Brzoskowski Zbigniew, Rotko Zofia, Kita Filip, Pławecki Adam, Lodek Edward z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo Do Mił. Bożego za + ojca Pawła Sieja z ok. ur. + matkę Elżbietę ++ teściów Marię i Jana, bratową Teresę, szwagra Jana oraz ++ z pokrewieństwa z prośbą o dar ż. w.

 

Niedziela 11.04 II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

8.oo Do Mił. Bożego za + Pelagię Mrowiec z prośbą o dar życia wiecznego – od mieszkańców z ul. Zielnioka i Wita Stwosza

10.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Zespołu Charytatywnego

12.oo Do Miłosierdzia Bożego w intencji parafian

15.3o Nieszpory Niedzielne

16.oo Do Mił. Bożego za + Elżbietę Rak, jej rodziców, brata oraz dziadków z obu stron z prośbą o dar życia wiecznego

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H

29.0305.04.2021

 

Poniedziałek 29.03 Wielki Poniedziałek

7.oo Do Opatrzności Bożej i MB Uzdrowienia Chorych z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę, i Boże błogosławieństwo dla Bernadety

18.oo Do Mił. Bożego za + męża Adolfa Kozioł, jego rodziców i rodzeństwo oraz ++ z rodziny i dusze opuszczone z prośbą o dar życia wiecznego

 

Wtorek 30.03 Wielki Wtorek

7.oo Do Mił. Bożego za + Augustynę, męża Wiktora, syna Kazimierza oraz ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

9.30 Pogrzeb śp. Adama Pławeckiego

18.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za wszelkie otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, światło Ducha Świętego i Boże Błogosławieństwo dla Kingi Kołodziej z okazji urodzin.

 

Środa 31.03 Wielka Środa

7.oo Do Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w pewnej intencji

18.oo Do Mił. Bożego za + syna Krzysztofa i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Czwartek 01.04 Wielki Czwartek

18.oo Do Opatrzności Bożej w intencji parafian oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Konc. Do Mił. Bożego za + Ludwika w r. śm., jego żonę Wiktorię i syna Jana z prośbą o dar żw

 

Piątek 02.04 Wielki Piątek Męki Pańskiej

17.oo D r o g a K r z y ż o w a

18.oo Ceremonie Wielkopiątkowe

 

Sobota 03.04 Wielka Sobota

20.oo Ceremonie Wielkiej Soboty i Msza św. w intencji Parafian

 

Niedziela 04.04 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

8.oo Do Opatrzności Bożej w intencji parafian

10.oo Do Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny i Arkadiusza z ok. ur. oraz ich dzieci z rodzinami

12.oo Do Mił. Bożego za + Antoniego Mikuła z prośbą o dar życia wiecznego

14.oo I n t e n c j a w o l n a

16.oo Chrzty i Roczki

 

Poniedziałek 05.04 Poniedziałek Wielkanocny

8.oo Do Mił. Bożego za + Justynę Kapuściok z prośbą o dar ż. w. – od Rady Parafialnej

10.oo Do Mił. Bożego za ++ Stanisława i Cecylię Przyłucki ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa z prośbą o dar życia wiecznego

12.oo Do Opatrzności Bożej z prośbą o potrzebne łaski i Światło Ducha Świętego dla Dzieci po

I Komunii Świętej, ich rodziców i rodzeństwa

14.oo I n t e n c j a w o l n a

16.oo I n t e n c j a w o l n a

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


V Niedziela Wielkiego Postu

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H


22.0328.03.2021

Poniedziałek 22.03

18.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego – od rodziny Mikuła

 

Wtorek 23.03

7.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Ludwika i Cecylię, męża Józefa, jego rodziców Marię i Pawła oraz ++ dziadków z prośbą o dar życia wiecznego

 

Środa 24.03

18.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za wszelkie otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże Błogosławieństwo dla Urszuli Kołodziej z okazji urodzin.

 

Czwartek 25.03 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

17.oo A d o r a c j a N a j ś w i ę t s z e g o S a k r a m e n t u

18.oo Do Opatrzności Bożej w intencji Członków Legionu Maryi, Auksyliatorów i Kierowników Duchowych z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo

 

Piątek 26.03

7.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Krystynę i Zygmunta, dziadków Martę i Franciszka, Antoninę i Teofila oraz ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo D r o g a K r z y ż o w a

18.oo Do Mił. Bożego za + Justynę Kapuściok w 1 r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego

Konc. Do Mił. Bożego za + Emanuela Kubica z prośbą o dar życia wiecznego – od sąsiadów

 

Sobota 27.03

7.oo Do Mił. Bożego za + Elżbietę Stolarczyk i syna Janusza z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo Do Mił. Bożego za + Rozalię Pająk w 1 r. śm. oraz jej męża Walentego z prośbą o dar życia wiecznego

Konc. Do Mił. Bożego za + Krystynę Maksiewicz z prośbą o dar życia wiecznego – od sąsiadów

 

Niedziela 28.03 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

8.oo Do Mił. Bożego za ++ Anielę i Jana Wrona oraz ++ z pokrewieństwa z prośbą o dar życia wiecznego

10.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Anielę i Wilhelma z prośbą o dar życia wiecznego

12.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie oraz Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza z ok. 38 r. święceń kapłańskich

15.3o G o r z k i e Ż a l e z K a z a n i e m P a s y j n y m

16.oo Do Mił. Bożego za + Jadwigę Czelny z prośbą o dar życia wiecznego – od syna z rodziną

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


IV Niedziela Wielkiego Postu

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H


15.0321.03.2021

 

Poniedziałek 15.03

18.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Bronisławę i Pawła, Władysławę i Józefa, bratową Irenę ++ dziadków oraz ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Wtorek 16.03

7.oo Do Mił. Bożego za + męża Eugeniusza, jego rodziców Gertrudę i Alojzego ++ dziadków i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Środa 17.03

18.oo Do Mił. Bożego za + córkę Leokadię, rodziców, ciotkę, męża, syna, synową, zięcia i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Czwartek 18.03

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo I n t e n c j a   w o l n a

 

Piątek 19.03 Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

7.oo Do Mił. Bożego za + rodziców Annę i Józefa, trzech braci, bratową, szwagra i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo D r o g a K r z y ż o w a

18.oo Do Mił. Bożego za + Marię Pajonk w r. śm., + mężą i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

konc. Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Czcicieli św. Józefa

 

Sobota 20.03

7.oo Do Mił. Bożego za + Marię Goj z prośbą o dar życia wiecznego – z Różańca

Konc. Do Mił. Bożego za + Łucję Gąsior z prośbą o dar życia wiecznego – z Różańca

17.oo Do Mił. Bożego za + matkę Gertrudę, ojca Jana, teściów Klarę i Franciszka z prośbą o dar życia wiecznego

 

Niedziela 21.03 V Niedziela Wielkiego Postu

8.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego – od żony i przyjaciół z PKM Katowice

10.oo Do Mił. Bożego za + ojca Alojzego Gąsior w r. śm., mamę Łucję, dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa z prośbą o dar życia wiecznego

12.oo Do Mił. Bożego za + Erykę Wybraniec z prośbą o dar życia wiecznego – od sąsiadów i znajomych

15.3o G o r z k i e Ż a l e z K a z a n i e m P a s y j n y m

16.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za wszelkie otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże Błogosławieństwo dla Józefa Gąsiorczyk z ok 90 r. urodzin.

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


III Niedziela Wielkiego Postu

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H

 

08.0314.03.2021

 

Poniedziałek 08.03

18.oo Do Mił. Bożego za + męża Alojzego, rodziców Franciszkę i Jana, brata Alojzego, rodziców Gertrudę i Augustyna, Łucję i Pawła oraz wszystkich ++ z tych rodzin z prośbą o dar życia wiecznego

 

Wtorek 09.03

7.oo Do Mił. Bożego za + Marię Goj z prośbą o dar życia wiecznego – z Różańca

 

Środa 10.03

18.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Augustyna i Marię Gizdoń, męża Pawła i ++ z ich rodzin z prośbą o dar życia wiecznego

 

Czwartek 11.03         C a ł o d z i en n a   A d o r a c j a   N a j ś w i ę t s z e g o   S a k r a m e n t u

7.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Uzdrowienia Chorych i św. Józefa o łaskę zdrowia i cierpliwość w chorobie dla brata Piotra

18.oo Do Mił. Bożego za + męża Edmunda w r. śm. ++ rodziców Martę i Jana, Helenę i Konrada ++ dziadków z obu stron z prośbą o dar życia wiecznego

 

Piątek 12.03

7.oo Do Mił. Bożego za + męża Józefa ++ rodziców Agnieszkę i Stanisława ++ rodzeństwo i ++ dziadków z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo D r o g a K r z y ż o w a

18.oo Do Mił. Bożego za + matkę Cecylię Kuźnik w 20r. śm. oraz + ojca Antoniego z prośbą o dar życia wiecznego

 

Sobota 13.03

7.oo Do Mił. Bożego za + Andrzeja Świergot - z prośbą o dar życia wiecznego – od sąsiadów

17.oo Do Mił. Bożego za + Gabrielę Kała w 1r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego

 

Niedziela 14.03     IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare

8.oo Do Mił. Bożego za + Emanuela Kubica z prośbą o dar życia wiecznego – od córki z rodziną

10.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Emanuela i Gertrudę, męża Gerarda, siostrę Gertrudę, dziadków i ++ z pokrewieństwa z prośbą o dar życia wiecznego

12.oo Do Mił. Bożego za + Erykę Wybraniec z ok. ur., męża Antoniego oraz ++ ich rodziców z prośbą o dar życia wiecznego

15.3o G o r z k i e   Ż a l e   z   K a z a n i e m   P a s y j n y m

16.ooDo Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz Dary Ducha Świętego dla Krzysztofa Kołodzieja z ok. 22r. ur.

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


II Niedziela Wielkiego Postu

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H


1.037.03.2021

Poniedziałek 1.03

18.oo Do Mił. Bożego za + Krystynę Maksiewicz z prośbą o dar życia w. od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach

 

Wtorek 2.03

7.oo Do Mił. Bożego za ++ Marię i Martę z prośbą o dar życia wiecznego

 

Środa 3.03

18.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla rodziny

 

Czwartek 4.03 Święto św. Kazimierza Królewicza

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Mił. Bożego za + męża, rodziców, teściów, dwie siostry i ++ z pokrewieństwa z prośbą o dar życia wiecznego

 

Piątek 5.03

6.3o Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Łucję i Karola, Antoninę i Jana, brata Wincentego, bratową Józefę oraz ++ dziadków z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo D r o g a K r z y ż o w a

18.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Krystyny Szlag z ok. 90 urodzin

konc Do Opatrzności Bożej z prośbą o potrzebne łaski i Światło Ducha Świętego dla Dzieci po I Komunii Świętej, ich rodziców i rodzeństwa

 

Sobota 6.03

6.3o Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

7.oo Do Mił. Bożego za ++ zalecanych oraz ++ polecanych z ofiar ze skarbonki z prośbą o dar życia wiecznego

konc Do Mił. Bożego za + Stanisławę Fornagiel, brata Marcina z prośbą o dar życia w.

17.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Krystyny Knieć z ok. 80 urodzin

 

Niedziela 7.03 III Niedziela Wielkiego Postu

8.oo Intencja wolna

10.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Bernadety z ok. ur. i dla jej dzieci od trzech rodzin

12.oo Do Mił. Bożego za + Erykę Wybraniec z prośbą o dar życia wiecznego od sąsiadów i znajomych

15.15 G o r z k i e Ż a l e z K a z a n i e m P a s y j n y m

16.oo Chrzty i Roczki


I Niedziela Wielkiego Postu

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H


22.0228.02.2021

 

Poniedziałek 22.02 Święto Katedry św. Piotra Apostoła

18.oo Do Mił. Bożego za + syna Macieja Pajonk, ojca Franciszka Słaboń z ok. ur. z prośbą o dar życia wiecznego

konc. Do Mił. Bożego za + męża Adama Dymanus i jego rodziców z prośbą o dar życia wiecznego

 

Wtorek 23.02

7.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego od mieszkańców z ul. Kościelniaka

 

Środa 24.02

18.oo Do Mił Bożego za + ojca Józefa Kołodzieja z ok. urodzin z prośbą o dar życia wiecznego

 

Czwartek 25.02

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Wiktorii z ok. urodzin

 

Piątek 26.02

7.oo Do Mił. Bożego za ++ Franciszka i Agnieszkę Długajczyk, ich rodziców, synowe Teresę i Łucję, synów Faustyna, Czesława i ++ z pokrewieństwa z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo D r o g a K r z y ż o w a

18.oo Do Mił. Bożego za ++ matki Marię i Stanisławę i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Sobota 27.02

7.oo Do Mił. Bożego za + Marię Goj z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo Do Mił. Bożego za + męża Joachima Koleczko, rodziców Martę i Romana, teściów Różę i Wincentego i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Niedziela 28.02 II Niedziela Wielkiego Postu

8.oo Do Mił Bożego za + ojca w r. śm. i za + matkę z prośbą o dar życia wiecznego

10.oo Do Mił Bożego za + Edwarda Nowak ++ rodziców ++ teściów i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

12.oo Do Mił. Bożego za + Kornelię Wadas + ojca, dziadków i chrzestną z prośbą o dar życia wiecznego

15.15 G o r z k i e Ż a l e z K a z a n i e m P a s y j n y m

16.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, światło Ducha Świętego i Boże Błogosławieństwo dla Macieja Grzeszczuk z ok. 18 ur. TD

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


VI Niedziela Zwykła

P O R Z Ą D E K   M S Z Y   Ś W I Ę T Y C H

 

15.0221.02.2021

 

Poniedziałek 15.02

18.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Helenę i Konrada z ok. ur., Gertrudę i Augustyna, dziadków Jadwigę i Wawrzyńca, szwagra Edmunda z prośbą o dar życia wiecznego

 

Wtorek 16.02

7.oo Do Mił. Bożego za + Gertrudę Bury i + ks. prob. Wilhelma Poloka z prośbą o dar życia wiecznego

 

Środa 17.02 Środa Popielcowa

7.oo Do Mił. Bożego za + Marię Goj z prośbą o dar życia wiecznego

16.30 Do Mił. Bożego za + męża Wiktora, teściów Annę i Klemensa, szwagrów Alfonsa i Gintra i szwagierkę Marię z prośbą o dar życia wiecznego

18.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Beaty i Marka w 25 r. ślubu oraz dla ich dzieci

 

Czwartek 18.02

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego - od szwagierki z rodziną

 

Piątek 19.02

7.oo Do Mił. Bożego za ++ zalecanych z prośbą o dar życia wiecznego z ofiar ze skarbonki za zmarłych

17.oo D r o g a K r z y ż o w a

18.oo Do Mił. Bożego za + Jadqwigę Pająk z prośbą o dar życia wiecznego od mieszkańców z ul. Kościelniaka

 

Sobota 20.02

7.oo Do Mił. Bożego za ++ Dorotę Hornik w 3 r. śm. , jej syna Mirosława, Helenę Florek z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo Do Mił. Bożego za + Urszulę Klimera z prośbą o dar życia wiecznego od mieszkańców z ul. Zielnioka i Wita Stwosza

 

Niedziela 21.02 I Niedziela Wielkiego Postu

8.oo Do Mił Bożego w intencji Parafian o ducha pokuty na czas Wielkiego Postu

10.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, światło Ducha Świętego i Boże Błogosławieństwo dla Bartosza Bialika z ok. 18 ur. TD

12.oo Do Mił. Bożego za + Krystynę Stolorz w 7 r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego od męża z dziećmi

15.15 G o r z k i e   Ż a l e   z   K a z a n i e m   P a s y j n y m

16.oo Do Mił. Bożego za + chrzestnego Franciszka z prośbą o dar życia wiecznego

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


V Niedziela Zwykła

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H


08.0214.02.2021

 

Poniedziałek 08.02

18.oo Do Mił. Bożego za + męża Wilhelma, syna Ireneusza, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o dar życia wiecznego

 

Wtorek 09.02

7.oo Do Mił. Bożego za ++ Marię i Martę z prośbą o dar życia wiecznego

 

Środa 10.02 Wspomnienie św. Scholastyki. dz.

18.oo Do Mił. Bożego za + ojca Teofila w r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego

 

Czwartek 11.02 Wspomnienie NMP z Lourdes

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. NMP z Lourdes w int. Róż Różańcowych i wszystkich Czcicieli Matki Bożej

 

Piątek 12.02

7.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego - od mieszkańców ul. Kościelniaka

18.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Małgorzatę i Bernarda z prośbą o dar życia wiecznego

 

Sobota 13.02

7.oo Do Mił. Bożego za + Mirosława Krupa w 1 r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego – od żony, dzieci i całej rodziny

17.oo Do Mił. Bożego za + Dorotę Tomiczek w 5r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego

 

Niedziela 14.02 VI Niedziela Zwykła

8.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego – od koleżanek i kolegów z PKM Katowice

10.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB z Lourdes i św. Walentego w intencji chorych i starszych wiekiem parafian o łaskę zdrowia i cierpliwość w chorobie

12.ooDo Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Urszuli i Józefa Nowakowskich i ich dzieci z rodzinami

15.3o Nieszpory Niedzielne

16.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Józefa i Wandę Mazur, brata Zygmunta, bratową Urszulę i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.