Sakramenty święte

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
w I niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 16.00

 

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę. Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).

Osoba, która prosi o chrzest dziecka, musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie je w wierze.
Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego. Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii, w której ten sakrament był zawierany). Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania.

 

 

 SAKRAMENT  PIERWSZEJ  KOMUNII  ŚWIĘTEJ
tradycyjnie w naszej parafii w drugą niedzielę maja

 

Do I Komunii przystępują dzieci klas III po wcześniejszym złożeniu przez rodziców deklaracji.

Przygotowanie w szkole  w czsie katechezy i w parafii podczas comiesięcznych Mszy św. z poświęceniem komunijnych dewocjonaliów.

 

Są też spotkania formacyjno - informacyjne dla rodziców. 

 

 


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
w terminie ustalonym przez księdza arcybiskupa

 

Kandydat rozpoczyna przygotownie do bierzmowania w momencie złożenia deklaracji.

Przygotowanie odbywa się w parafii przez udział w niedzielnej Mszy świętej, commiesięczną spowiedź, spotkania w salkach i branie udziału w różnych innych formach życia parafialnego.

 

 Są też spotkania formacyjno - informacyjne dla rodziców. 

 


SAKRAMENT EUCHARYSTII
porządek liturgii podany w zakładkach: Msze Święte oraz Aktualności

 


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
pół godziny przed każdą mszą świętą

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.