SCHOLA PARAFIALNA

 

W naszej parafii już od jakiegoś czasu działa parafialna Schola, którą stanowią kobiety i mężczyźni naszej wspólnoty. I choć jesteśmy z różnych środowisk zawodowych i w różnym wieku, łączą nas dwie kwestie: miłość do Boga i muzyki. Wyrażamy to wspólnym śpiewem oraz grą na instrumentach. Pragniemy brać udział w życiu naszej wspólnoty parafialnej poprzez organizowanie okazjonalnych nabożeństw oraz muzycznej oprawy poszczególnych uroczystości. Spotykamy się w serdecznym gronie zazwyczaj raz w tygodniu, ciesząc się swoją obecnością, wspólną modlitwą i śpiewem. Czekamy też na wszystkich, którzy chcą swoją troskę o wspólnotę oraz miłość do Boga wyrazić muzyką poprzez śpiew, grę na instrumentach lub też pomoc w sprawach organizacyjnych i technicznych. Pewnie brakuje nam właśnie Ciebie, więc nie zwlekaj z podjęciem tego pięknego wyzwania.

 

Spotkania według ogłoszeń

 

Schola w Krasowach Parafialna Schola - Gloria 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.