38

46

Ogłoszenia Parafialne

III Niedziela Wielkanocna

III NIEDZIELA WIELKANOCNA -

 

 

18.04.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Bóg wsławił Sługę swego Jezusa, wskrzesił Go z martwych i postawił po swojej prawicy. Jezus Chrystus, jedyny sprawiedliwy, jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. W imię Jego jest głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Znamy Jezusa Chrystusa przez wiarę i zachowywanie Jego nauki. Kto nie zachowuje Jego nauki, nie zna Go i nie ma w nim prawdy. Kto zachowuje Jego naukę, zna Go, jest z prawdy i dopełniła się w nim miłość Boża.

 

Kolekta dzisiejsza jak i przyszłej niedzieli przeznaczona jest na uporządkowanie terenu pomiędzy kościołem a probostwem - położenie kostki brukowej. Bóg zapłać za każdą pomoc.

 

Ogłoszenia:

 

Obecnie w naszym kościele może uczestniczyć we Mszy św. tylko 25 osób. Bardzo prosimy o dostosowanie się do tej liczby. Nadal korzystajmy z dyspensy. Przy wejściu do kościoła prosimy o dezynfekcję rąk. Uczestniczymy we Mszach św. i nabożeństwach także za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych. Przypominamy również o możliwości przyjmowania Komunii św. duchowej.

 

Z okazji Roku świętego Józefa, ogłoszonego przez papieża Franciszka z racji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła, serdecznie zapraszamy w każdą środę po Mszy św. wieczornej na nabożeństwa ku czci św. Józefa będą wtedy odczytywane prośby i podziękowania, które wierni mogą wrzucać do koszyczka przy ołtarzu. Od 22 kwietnia każdego dnia po wieczornej Mszy św. Nowenna przed Uroczystością Odpustową ku czci św. Józefa, Rzemieślnika. W dniach od 29.04 – 1.05 odbędą się rekolekcje parafialne przed Uroczystością Odpustową, które wygłosi ks. Prof. Józef Kozyra – po każdej Mszy św. od czwartku do soboty będziemy uczestniczyć w prelekcjach o tematyce związanej z postacią św. Józefa.

 

Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie jutro w poniedziałek po wieczornej Mszy św.

Parafiom z naszego dekanatu i nie tylko, zaproponowaliśmy możliwość uczczenia św. Józefa i zyskania odpustu zupełnego poprzez sprawowanie Mszy św. w dowolny wtorek o godz. 18.oo w naszym kościele. W najbliższy wtorek gościmy u nas parafian z parafii MB Fatimskiej z Wesołej.

 

Składamy serdeczne słowa podziękowania za ofiary składane na potrzeby naszego kościoła czy to w kancelarii czy też na konto parafialne. „Bóg zapłać”.


Niedziela Miłosierdzia Bożego

II NIEDZIELA WIELKANOCNA -

M I Ł O S I E R D Z I A B O Ż E G O

11.04.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Jako uczniowie Chrystusa, pozostający w duchowej jedności ze Zmartwychwstałym Panem i między sobą, stajemy się uczestnikami pokoju, który On przynosi nam, żyjącym dzisiaj w lęku i doświadczających różnorakich utrapień. Podobnie, jak niegdyś stając pośród apostołów, Chrystus i dziś pragnie wlać w nasze serca pokój i otuchę. Pragniemy dziękować Bogu za dar Jego miłosierdzia, które nam objawił w Chrystusie – w Jego śmierci i zmartwychwstaniu – i prośmy o dar Jego miłosierdzia dla nas i całego świata.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Caritas Archidiecezji a w przyszłą niedzielę na uporządkowanie terenu pomiędzy kościołem a probostwem. Bóg zapłać za każdą pomoc.

 

Ogłoszenia:

 

Dziś o 15:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zapraszamy.

 

Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Niech ten czas będzie okazją do refleksji nad postawami naszej chrześcijańskiej miłości i uwrażliwia nas na potrzebę okazywania miłosierdzia, także przez uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała świadczone wobec naszych bliźnich. Zachęcamy do odmówienia o godz. 15.oo Koronki do Bożego Miłosierdzia w naszych rodzinach.

 

Jako, że jesteśmy Parafią Jubileuszową w każdą środę po Mszy Świętej wieczornej o godzinie 18.00 odprawiamy Nabożeństwo ku czci Świętego Józefa z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. A od 22 kwietnia każdego dnia po wieczornej Mszy św. Nowenna przed Uroczystością Odpustową ku czci św. Józefa, Rzemieślnika. W dniach od 29.04 – 1.05 odbędą się rekolekcje parafialne przed Uroczystością Odpustową, które wygłosi ks. Prof. Józef Kozyra – po każdej Mszy św. od czwartku do soboty będziemy uczestniczyć w prelekcjach o tematyce związanej z postacią św. Józefa.

 

Parafiom z naszego dekanatu i nie tylko, zaproponowaliśmy możliwość uczczenia św. Józefa i zyskania odpustu zupełnego poprzez sprawowanie Mszy św. w dowolny wtorek o godz. 18.oo

 

Składamy serdeczne słowa podziękowania za ofiary składane na potrzeby naszego kościoła czy to w kancelarii czy też na konto parafialne. „Bóg zapłać”.

 

Przypominamy, że codziennie przed wieczorną Mszą św. odmawiamy Różaniec św. z prośbą o ustanie pandemii – zapraszamy do wspólnej modlitwy także drogą internetową.

 

Zachęcamy do nabycia „Gościa Extra'. To 100-stronicowe wydanie okolicznościowe, bogato ilustrowane, poświęcone św. Józefowi. Cena 9,oo zł.

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego: Obrazek z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z aktem poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa oraz rozmowa z Peterem Seewaldem autorem biografii Benedykta XVI


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

NIEDZIELA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

4.04.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Zbliża się godzina, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Każdy, kto wierzy w Zmartwychwstałego Pana, przeszedł ze śmierci do życia. Pan obiecał, że kto wierzy w Niego, ma życie wieczne i zostanie przez Niego wskrzeszony w dniu ostatecznym. Jak Ojciec ma życie w sobie samym i jak Syn ma życie w sobie samym, tak każdy, kto w Niego wierzy, ma Jego życie w sobie i nie umrze na wieki. Zmartwychwstał Pan i żyje na wieki - i my w Nim żyć będziemy na wieki. On jest Życiem naszym!

 

Kolekta dzisiejsza na potrzeby naszej parafii a w II święto na K U L w Lublinie i Wydział Teologiczny UŚ, w przyszłą niedzielę na Caritas Archidiecezji

 

Ogłoszenia:

 

Przypominamy, że uczestnicząc w Mszach świętych należy pamiętać o maseczkach, odpowiednich odstępach oraz dezynfekcji rąk. Przy drzwiach Kościoła będzie liczona ilość wiernych. Po przekroczeniu 25 osób zachęcamy do uczestnictwa w Nabożeństwach na zewnątrz Kościoła w wyznaczonych miejscach. Przypominamy również, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Dla osób, które uczestniczą we Mszy św. poprzez media będzie możliwość przyjęcia Komunii św. w I i II Święto o godz. 9.15 i 11.15 w Kościele

 

W I i II dzień świąt nie będzie Nieszporów, natomiast Msze św. dodatkowe o godz. 14.oo odbędą się w kościele

 

W czwartek o godz.17.oo – adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Przypominamy, że codziennie przed wieczorną Mszą św. odmawiamy Różaniec św. z prośbą o ustanie pandemii – zapraszamy do wspólnej modlitwy także drogą internetową

 

Przy wyjściu z kościoła możliwość nabycia czasopisma kleryków naszego Seminarium „Nasza myśl” w cenie 5 zł.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- o zmartwychwstaniu oczami Marii Magdaleny

- z okazji 100 rocznicy urodzin księdza Franciszka Blachnickiego – świadectwa o przeżywaniu oazy

 

Radosne ALLELUJA jest dzisiaj na naszych ustach i w naszych sercach. Niech radość Wielkanocnych Świąt dotrze dziś do każdego człowieka. Życzymy by była ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania z Chrystusem Zmartwychwstałym.


Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

 

28.03.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Bóg na różne sposoby przemawia do człowieka. W dniach Wielkiego Tygodnia przemawia przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie swego Syna. W opisie Męki Pańskiej każdy odczytuje znaki Bożej miłości względem człowieka. Wszak On Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał, aby nas, rozproszone dzieci, zgromadzić w jedno; aby przywrócić nam utracone synostwo Boże. To dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Wobec tej miłości zapłakał gorzko Piotr po trzykrotnym zaparciu się Pana. Ta miłość zaowocowała w ostatnich momentach życia łotra i setnika: „Prawdziwie ten był Synem Bożym”. Jesteśmy wezwani do odpowiedzi na miłość Boga.

 

Kolekta dzisiejsza i w Uroczystość Zmartwychwstania przeznaczona jest na potrzeby parafii w II święto na Wydział Teologiczny UŚl. i KUL. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia :

 

Od 27.03.2021 zgodnie z wytycznymi państwowymi i Księdza Arcybiskupa Msze św. oraz wszystkie nabożeństwa będą sprawowane z ograniczoną ilością wiernych (1 osoba na 20m2 co w przypadku naszego kościoła oznacza 25 osób). Prosimy o wyrozumiałość i bezwzględne dostosowanie się do podanych wskazań. Stąd prośba, aby w Nabożeństwach uczestniczyły przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją mszalną. Należy pamiętać o maseczkach, odpowiednich odstępach oraz dezynfekcji rąk. Przy drzwiach Kościoła będzie liczona ilość wiernych. Po przekroczeniu 25 osób zachęcamy do uczestnictwa w Nabożeństwach na zewnątrz Kościoła w wyznaczonych miejscach. Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Dla osób, które uczestniczą we Mszy św. poprzez media będzie możliwość przyjęcia Komunii św. w I i II Święto o godz. 9.15 i 11.15 w Kościele

 

Dziś o godz. 15.15 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

We wtorek od godz. 8.oo odwiedziny chorych z posługą kapłańską

 

Spowiedź św. w Wielkim Tygodniu – codziennie pół godziny przed Mszą św.

 

 • W Wielką Środę od godz. 16.oo - 18.oo

 • Wielki Czwartek od 15.oo – 18.oo

 • Wielki Piątek od godz. 7.oo - 9.oo od 15.oo – 18 i po ceremoniach do 21.oo

 • Wielka Sobota od godz. 7.oo - 9.oo od 14.oo –17.oo

   

Wszystkie Nabożeństwa i Msze św. Wielkiego Tygodnia będą transmitowane drogą internetową

 

Ś W I Ę T E T R I D U U M P A S C H A L N E :

 

 

 • Wielki Czwartek – Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

Godz. 18.oo – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Czuwanie z Jezusem w „Ciemnicy” do godz. 21.oo

 • Wielki Piątek – dzień Żałoby Kościoła / Post Ścisły /

Godz. 17.oo – Droga Krzyżowa

Godz. 18.oo Ceremonie Wielkopiątkowe

Komunia Św., Adoracja Krzyża odbywa się z ławek, bez ucałowania Pana Jezusa, Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie do 21.oo

 • Wielka Sobota

Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie od 7.oo do 20.oo

Z powodu pandemi nie będzie Święcenia pokarmów (zachęcamy do indywidualnego błogosławieństwa stołu przed posiłkiem. Forma Błogosławieństwa stołu i pokarmów z tyłu kościoła)

 

Godz. 20.oo Wigilia Paschalna z Rezurekcją / przynosimy ze sobą świece z okapnikami

 

W I i II Święto dodatkowa Msza Św. o godz. 14.oo w ogrodzie parafialnym


V Niedziela Wielkiego Postu

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

21.03.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Nie możemy kochać swojego życia, bo inaczej nie będziemy mogli mieć życia Chrystusa. Mamy kochać jedynie to życie, które przyniósł nam Chrystus, a nienawidzić swoje życie na tym świecie, tylko tak bowiem zachowamy je na życie wieczne. Wszyscy, którzy nie chcą służyć Chrystusowi, idą na zatracenie. Kto służy Chrystusowi, idzie za Nim i jest tam, gdzie On jest. Ojciec przyjmuje tylko tych, którzy służą Jego Synowi. Chrystus został wywyższony na krzyżu, aby przyciągnąć wszystkich do siebie. Kto nie chce przyjść do Niego, jest jak ziarno, które nie obumiera i zostaje samo jedno.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji szczególnie na wsparcie Domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitalnego a w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

 • Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.oo

 • Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym w niedzielę o godz.15.15

 

Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie jutro w poniedziałek 22 marca po wieczornej Mszy św.

 

25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to zarazem Dzień Świętości Życia, dzień modlitw za dzieci poczęte a nienarodzone Z tej okazji zachęcamy, aby uwielbić Boga Stwórcę w otrzymanym przez nas darze życia. Zapraszamy do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przystąpienie polega na trwającym 9 miesięcy zobowiązaniu codziennej modlitwy dziesiątki różańca w intencji dziecka zagrożonego aborcją. Obok ołtarza Matki Bożej są deklaracje dla chcących przystąpić do duchowej adopcji, które należy wypełnić i oddać do czwartku w zakrystii.

 

Odwiedziny chorych we wtorek 30 marca od godz. 8.oo - prosimy o zapisy w zakrystii

 

W odpowiedzi na apel ks Arcybiskupa chciejmy wesprzeć 1% podatku dochodowego dzieła charytatywne naszej katowickiej Caritas

 

Urząd Miasta Mysłowice przypomina o obowiązkowym Narodowym Spisie

Powszechnym ludności i mieszkań od 1 kwietnia do 30 września, który może być dokonany drogą internetową na stronie GUS https://spis.gov.pl

 

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska serdecznie zaprasza całą społeczność parafii do włączenia się w program Zielonych Parafii , który swoim patronatem objęła Konferencja Episkopatu Polski. Celem programu Zielone Parafie jest wspólne zatroszczenie się o dar Bożego stworzenia oraz wdrażanie przyjaznych ludziom i środowisku rozwiązań w najbliższych nam wspólnotach – parafiach; szczegóły na ulotkach i plakatach

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego – temat Drogi Krzyżowej najbardziej rozpowszechnionego sposobu rozważania męki Pańskiej – medytacje

 

 

 

 


IV Niedziela Wielkiego Postu

IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

 

14.03.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Chrystus rzekł: Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. A zatem, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne i nie podlega potępieniu, nie ma już dla niego żadnego potępienia: jest tylko wielkie zbawienie, darmo, z łaski Jego, nie z uczynków - aby wielka miłość Ojca, jaką nas umiłował w Chrystusie, była naszą jedyną chlubą na wieki. Nie radujemy się z darów, mocy i władzy, czegokolwiek, ale wyłącznie z tego, że imiona nasze zapisane są w niebie.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii w przyszłą niedzielę na potrzeby archidiecezji szczególnie na wsparcie Domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitalnego. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana niedzielą radości. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła – stąd w liturgii różowy kolor szat.

 

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

 • Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.oo

 • Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym w niedzielę o godz.15.15

 

Spotkanie dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców jutro w poniedziałek 15 marca po wieczornej Mszy św.

 

Rekolekcje wielkopostne dla pracowników Służby Zdrowia odbędą się w:

kaplicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, w dn. 25–27 marca br. – poprowadzi o dr. Ernest Ogar oraz w kościele Mariackim w Katowicach, w dn. 28–31 marca br. – poprowadzi ks. dr hab. Piotr Kieniewicz.

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. odbędą się w Ośrodku Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej w dn. 19–21 oraz 26–28 marca a dzień skupienia odbędzie się online z kościoła Mariackiego w Katowicach w sobotę 27 marca br. od godz. 10.

 

W odpowiedzi na apel ks Arcybiskupa chciejmy wesprzeć 1% podatku dochodowego dzieła charytatywne naszej katowickiej Caritas

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego - wiele ciekawych artykułów a także dodatek w postaci magnesu z wizerunkiem św. Józefa

Z racji na duże zainteresowanie Gościem Extra, który mieliśmy u nas w minioną niedzielę będzie jego dodruk, który ukaże się w niedzielę po świętach


III Niedziela Wielkiego Postu

III Niedziela Wielkiego Postu

 

7.03.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

Zbawienie przychodzi przez wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością samego Boga. Chrystus ukrzyżowany jest głoszony od dwóch tysięcy lat i od początku jest On zgorszeniem i głupstwem dla świata. Ale poza Nim nie ma zbawienia. Nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Niego. Szczęśliwy na wieki, kto w ukrzyżowanym zobaczy Pana chwały.

 

Kolekta dzisiejsza jak i przyszłej niedzieli przeznaczona jest na cele parafialne. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

 • Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.oo

 • Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym w niedziele o godz.15.15

Przypominamy, że odprawiając pobożnie Drogę Krzyżową możemy uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

 

Rekolekcje parafialne w tym roku z racji na okres pandemii odbędziemy w okresie jesiennym a obecnie zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych poprzez różne media.

 

W czwartek 11 marca przypada w naszej parafii Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się po porannej Mszy św. a zakończy przed Mszą św. wieczorną Różańcem Świętym

 

Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 8 marca po wieczornej Mszy św.

 

KURS DLA FOTOGRAFÓW CEREMONII LITURGICZNYCH - odbędzie się w formie online (platforma Zoom.us) w dn. 12–13 kwietnia br. w godz. 17–19. Zapisy na kurs przyjmowane są od 1 marca br. drogą mailową: duszpasterstwo@katowicka.pl. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, adres mailowy i nr telefonu. Na adres mailowy przesłane zostaną wszystkie informacje.

 

Zachęcamy do nabycia „Gościa Extra'. Jest to 100-stronicowe wydanie okolicznościowe, bogato ilustrowane, w całości poświęcone św. Józefowi. Cena 9,oo zł.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- polecamy szczególnie Nowennę do św. Józefa

- nowenny - czym są i dlaczego stały się tak popularne


II Niedziela Wielkiego Postu

II Niedziela Wielkiego Postu

 

1.03.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Bóg jest z nami, jest po naszej stronie - czyż to nie wystarcza, choćby cały świat był przeciwko nam? Bóg wydał za nas wszystkich własnego Syna i w Nim dał nam więcej niż wszystko, bo oko nie widziało, ucho nie słyszało i serce nie wie, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. W Chrystusie jesteśmy umiłowani i wywyższeni ponad wszelkie zrozumienie. W Nim Bóg niczego nam nie odmawia, bo ze względu na Niego sam nas uniewinnił i nie ma już żadnego potępienia dla wybrańców Bożych. Ojciec zawsze nas wysłuchuje, gdyż Chrystus wstawia się za nami.

 

Kolekta dzisiejsza jak i przyszłej niedzieli przeznaczona jest na cele parafialne. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

 • Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.oo

 • Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym w niedziele o godz.15.15

Przypominamy, że odprawiając pobożnie Drogę Krzyżową możemy uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

 

Rekolekcje parafialne w tym roku z racji na okres pandemii odbędziemy w okresie jesiennym a obecnie zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych poprzez różne media np. w TVP 3 :

-Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30,

-Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30,

-Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30,

szczegóły na plakatach w gablotce

 

Spotkanie dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców jutro w poniedziałek 1 marca po wieczornej Mszy św.

 

Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie w przyszły poniedziałek 8 marca po wieczornej Mszy św.

 

W dzisiejszą niedzielę przy drzwiach kościoła w całej Polsce przeprowadzana jest zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes czyli wspieranie polskich misjonarzy w realizacji ich misji

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- druga część rekolekcji wielkopostnych z ks. Franciszkiem Blachnickim

- o pomocy kościoła dla niepłodnych małżeństw

- o bardzo ciekawym programie ascetycznym dla mężczyzn


I Niedziela Wielkiego Postu

I Niedziela Wielkiego Postu

 

21.02.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Musimy narodzić się na nowo z wody i z Ducha. Musimy też zostać ochrzczeni Duchem Świętym i mocą. W Duchu Świętym nadeszło Królestwo Boże w mocy i prawdzie. Kto porzuci grzechy i uwierzy w dobrą nowinę, staje się prawdziwie wolnym uczestnikiem Królestwa Chrystusowego. Ewangelia Boża o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym to jedyny ratunek dla upadłego i zgubionego świata. Chrystus doznał cierpień i zapłacił za wszystkie grzechy. Jedyny prawy i sprawiedliwy, cierpiał za winnych i nieprawych - tak pojednał nas z Bogiem na wieki.

 

Kolekta dzisiejsza jest jałmużną postną a w przyszłą niedzielę kolekta cele parafialne. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Niedziela dzisiejsza jest Niedzielą Trzeźwości, dlatego w naszych rozważaniach chcemy wynagrodzić Bogu za grzechy pijaństwa i wyprosić potrzebującym łaskę wydostania się z tego nałogu.

 

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

 • Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.oo

 • Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym w niedziele o godz.15.15

Przypominamy, że odprawiając pobożnie Drogę Krzyżową możemy uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

 

Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania które miało odbyć się w poniedziałek 22 lutego po wieczornej Mszy św. zostało odwołane

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Jezuitów w Mysłowicach ogłasza 25 lutego dzień otwarty od godz. 16.oo – 19.oo. Więcej informacji na plakatach w gablotce

 

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach zachęca dzieci
i młodzież w wieku od 7 do 16 roku życia do podjęcia nauki gry
na wybranym instrumencie. Nie trzeba znać nut. Wystarczy tylko zapisać się do szkoły – nauka jest bezpłatna, instrument można wypożyczyć. Zapisy już trwają! Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej szkoły: www.zsm.tychy.pl w zakładce: Rekrutacja.'

 

W przyszłą niedzielę przy drzwiach kościoła będzie przeprowadzona zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- początek rekolekcji wielkopostnych księdza Franciszka Blachnickiego

- czy chrześcijanie skończą w rezerwacie ?

- reportaż z klasztoru sióstr norbertanek z Ibramowic


VI Niedziela Zwykła

VI Niedziela Zwykła

 

14.02.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

W Chrystusie, cokolwiek czynimy, wszystko na chwałę Bożą czynimy. Dlatego staramy się przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Tylko to, co czynimy na chwałę Bożą i dla dobra innych ludzi, pozostanie na wieki. Bóg szuka takich, którzy oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie. I Bóg błogosławi takich, którzy we wszystkim starają się, aby inni mogli dostąpić zbawienia. Szukamy zawsze najpierw Królestwa Bożego. Szukamy chwały Boga i zbawienia innych.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na inwestycje w naszej parafii a w przyszłą niedzielę jak i w Środę Popielcową kolekta będzie jałmużną postną. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy na Nieszpory Niedzielne dziś o 15.30 a w tygodniu pół godziny przed wieczorną Mszą św. do modlitwy Różańcowej z prośbą o ustanie pandemii.

 

Spotkanie dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców jutro w poniedziałek 15 lutego po wieczornej Mszy św.

 

Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 22 lutego po wieczornej Mszy św.

 

W najbliższą środę - Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu – czas pokuty i nawrócenia. Istotą tego okresu są słowa Chrystusa: ”Nawracajcie i wierzcie w Ewangelię”. Msze św. w tym dniu o godz. 7.oo, 16.30 i 18.oo. Przypominamy że w dniu tym obowiązuje post ścisły.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu na rozpoczęcie tego okresu w czwartek, piątek i sobotę po porannych mszach św. do godz.9.oo i od godziny 16.00 do Mszy św. wieczornej.

 

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

 • Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.oo

 • Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym w niedziele o godz.15.15

 

Ze względu na stan pandemii, ks. Proboszcz parafii w Starym Bieruniu zachęca do uczestniczenia w uroczystości ku czci św. Walentego w swoich parafiach lub poprzez transmisję internetową z kościoła parafialnego w Bieruniu Starym (https://iplan.pl/oltarz/) . Indywidualne nawiedzenie sanktuarium będzie możliwe tylko w grupie 12 osób na krótką modlitwę osobistą.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- jak dobrze zacząć Wielki Post

- o tym, że zabytkowy krzyż na Giewoncie nie będzie już słupem ogłoszeniowym

- o grocie św. Marii Magdaleny w Prowansji


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.