28

Ogłoszenia Parafialne

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

 

31.05.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Wystraszonych, niepewnych Apostołów Duch Święty przemienia w odważnych głosicieli Dobrej Nowiny. Widzialnym znakiem Bożej obecności jest ogień. Na każdym z uczniów Jezusa spoczął jeden ognisty płomień. To znak różnorodności i jedności. Kościół zaczyna żyć dzięki tchnieniu Ducha. Dzisiaj nadal Duch Święty działa w kościele. Buduje jedność, ożywia wiarę, zapala miłość. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego o odnowę oblicza Kościoła, o nowy zapał dla każdego z nas.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest potrzeby archidiecezji a w przyszłą niedzielę na Wydział Teologiczny UŚl.. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.). W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej

 

W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcamy wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.

 

W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy w modlitwie za powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

 

Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian w sobotę 13 czerwca od godziny 8.oo. Prosimy o zapisanie w kancelarii lub zakrystii

 

Tegoroczna procesja Bożego Ciała ze względu na dzisiejszą sytuację, będzie po Mszy św. o godz. 10.oo wokół kościoła przy jednym ołtarzu

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia

- poniedziałek – święto NMP Matki Kościoła

- środa – wspomnienie św. męcz. Karola Lwangi i Towarzyszy

- czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

- piątek – wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męcz.

- niedziela – uroczystość Trójcy Przenajświętszej

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- młody wiek mie jest przeszkodą do świętości

- jak wygląda proces beatyfikacyjny dzieciom

- o owocach Ducha Świętego


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

UROCZYSTOŚĆ

WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

 

24.05.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie w sposób namacalny. Czasami zupełnie znika nam z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego obecność, a jeszcze trudniej uwierzyć w Jego panowanie nad światem. Potrzebujemy owych 'światłych oczu serca', byśmy nie ustępowali wobec przeciwności oraz byśmy odkrywając ponad pozorami zła Boże panowanie, stawali się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego pośród nas. Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego: tylko On może przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii w przyszłą niedzielę na potzrzeby archidiecezji

 

Ogłoszenia:

 

W m-cu maju Litania Loretańska jest połączona z modlitwą różańcową o 20.30 – zapraszamy do wspólnej modlitwy

 

Rodziców, którzy chcą posłać swoje dzieci do I Komunii Świętej 6 czerwca zapraszamy na spotkanie jutro w poniedziałek w kościele po Mszy św. wieczornej

 

W naszym kościele we Mszy św. może uczestniczyć 46 osób, /1 osoba na 10 m2 /. Prosimy pamiętać o maseczkach i odpowiednich odstępach – trzeba rozmieścić się po całym kościele zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Pozostając w domach, duchowo łączymy się z liturgią sprawowaną w kościele za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

 

Po Mszy św. wieczornej uczestniczymy w nowennie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

 

Ks. Arcybiskup zaprasza mężczyzn i młodzieńców w przyszłą niedzielę na modlitewne spotkanie u Matki Bożej Piekarskiej poprzez transmisję telewizyjną czy radiową od godziny 13

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- specjalny dodatek o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej

- czy górnośląski przemysł wydobywczy przetrwa kryzys spowodowany falą zachorowań wśród górników 

- jakie znaki poprzedzą paruzję

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- piątek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.

- sobota – wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz.

- niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego


VI Niedziela Wielkanocna

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

17.05.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Jezus obiecuje swoim uczniom: 'Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was w moim Duchu'. Jednak zanim to nastąpi, czas samotności jest potrzebny. Czas, kiedy trzeba bronić wiary; kiedy trzeba uzasadnić nadzieję, którą nosimy w sercach; kiedy odrzucają głoszone przeze nas słowo; kiedy przychodzi cierpienie. Być może ta samotność jest jedynym kluczem, który może otworzyć drzwi naszych serc dla Ducha Świętego. Być może też dzięki niej naprawdę zobaczę, że Go potrzebujemy, i zaczniemy Go przyzywać.

 

Ogłoszenia:

 

W m-cu maju Litania Loretańska jest połączona z modlitwą różańcową o 20.30 – zapraszamy do wspólnej modlitwy

 

Rodziców, którzy chcą posłać swoje dzieci do I Komunii Świętej 6 czerwca zapraszamy na spotkanie w kościele 25 maja po Mszy św. wieczornej

 

W naszym kościele we Mszy św. może uczestniczyć 46 osób, /1osoba na 10 m2 /stąd prośba, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Prosimy pamiętać o maseczkach i odpowiednich odstępach – trzeba rozmieścić się po całym kościele zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Pozostając w domach, duchowo łączymy się z liturgią sprawowaną w kościele za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

We wtorek swoją rocznicę urodzin obchodzi ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Pamiętajmy o Nim w naszej modlitwie.

 

Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Modlitwy nowenny odmówimy na zakończenie Mszy św. wieczornej.

 

Od 18 maja na stronach gosc.pl, wiara.pl, radioem.pl dostępne będzie specjalne e-wydanie „Gościa” poświęcone św. Janowi Pawłowi II do pobrania za darmo.

 

W przyszłą niedzielę 24 maja Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc będzie sprawował o g. 12.00 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Mszę Świętą w intencji jubilatów, jednak bez udziału małżonków. Zapraszamy do udziału w tej Mszy Świętej za pośrednictwem radia eM oraz transmisji internetowej z Katedry. Na wspólne świętowanie w Katedrze zapraszamy w przyszłym roku 23 maja 2021 r., o godz. 12.00 do Katowickiej Archikatedry.

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- o heroicznej decyzji Wojtyłów dotyczącej urodzenia przyszłego papieża

- jaką rolę w ukształtowaniu Jana Pawła II odegrało miasto Wadowice

- reportaż z Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- czwartek – Święto św. Macieja, Apostoła

- piątek – wspomnienie św. Rity z Cascia, zak.

- niedziela – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego


V Niedziela Wielkanocna

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

10.05.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Wam, którzy wierzycie, należy się cześć powie Piotr Apostoł. Wy, którzy przyjęliście Chrystusa, obdarzeni jesteście niezwykłą godnością. Nasza godność i więź z Bogiem umacnia się, gdy głosimy wielkie dzieła Zbawiciela; gdy nie zaniedbujemy posługi Słowa. Jezus odchodzi, by przygotować nam miejsce w domu Ojca. Pragnie, abyśmy przez całą wieczność przebywali razem z Nim. Przyjdzie powtórnie, by zabrać do siebie tych, którzy tu, na ziemi, byli Jego świadkami.

 

Ogłoszenia:

W m-cu maju Litania Loretańska jest połączona z modlitwą różańcową o 20.30 – zapraszamy do wspólnej modlitwy

Rodziców, którzy chcieliby posłać swoje dzieci do I Komunii Świętej wcześniej niż 13 września zapraszamy na spotkanie w kościele 11 maja o godz. 18.45

W naszym kościele we Mszy św. może uczestniczyć 31 osób, /1osoba na 15 m2 /stąd prośba, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Prosimy pamiętać o maseczkach i odpowiednich odstępach – trzeba rozmieścić się po całym kościele zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Najlepszym sposobem na uniknięcie zarażenia jest jednak pozostanie w domu. Pozostajemy w domach i duchowo łączymy się z liturgią sprawowaną w kościele za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii jak i planowane prace w naszym kościele.

Dziękujemy również wszystkim osobom, które oddały deklaracje dotyczące dysponentów grobów. W przypadku braku oddania deklaracji lub niekompletnych danych na deklaracjach, na stronie internetowej znajdują się informacje, które aktualnie parafia posiada a także zaznaczone braki które trzeba uzupełnić. Prosimy o zweryfikowanie danych oraz ewentualny kontakt z administratorem cmentarza, czyli z kancelarią parafialną.

 

Diakoni naszego Wyższego Seminarium Duchownego w sobotę 16 maja o g. 10.00 w katowickiej katedrze przyjmą święcenia kapłańskie. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- tron i ołtarz – czy to tylko władza świecka i duchowna?

- o zagrożeniach z powodu suszy

- reportaż o sanktuarium św. Stanisława ze Szczepanowa

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- środa – wspomnienie NMP z Fatimy

- czwartek – Święto św. Macieja, Apostoła

- sobota – Święto św. Andrzeja Boboli, prezb. i męcz., patrona Polski


IV Niedziela Wielkanocna

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

3.05.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Wiele głosów słyszymy wokół. Głos Jezusa. Głos mediów. Głos lęku. Głos własnego interesu. W czyj głos najczęściej się wsłuchujemy? Czyj głos brzmi dla nas swojsko i miło, a czyj obco i zniechęcająco? Żeby znać głos Jezusa, trzeba Go słuchać. Możemy Go nie rozumieć, możemy się z Nim nie zgadzać, możemy się z Nim kłócić, ale nie przestawajmy Go słuchać. Bo jak Go rozpoznamy, gdy będzie nas wołał? On mówi do nas przez Pismo Święte, liturgię, nauczanie Kościoła, modlitwę. Nie marnujmy okazji!

 

Ogłoszenia:

 

W dzisiejszym dniu nasza parafia przeżywa uroczystość odpustową ku czci św. Józefa, patrona naszej parafii a zarazem jest to też Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania / w tygodniu kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele /– chciejmy te intencje uwzględnić i w naszych modlitwach.

 

W m-cu maju Litania Loretańska będzie połączona z modlitwą różańcową o 20.30

 

W naszym kościele we Mszy św. może uczestniczyć 31 osób, /1osoba na 15 m2 /stąd prośba, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Prosimy pamiętać o maseczkach i odpowiednich odstępach – trzeba rozmieścić się po całym kościele zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Najlepszym sposobem na uniknięcie zarażenia jest jednak pozostanie w domu. Pozostajemy w domach i duchowo łączymy się z liturgią sprawowaną w kościele za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

 

Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii jak i planowane prace w naszym kościele.

 

Dziękujemy również wszystkim osobom, które oddały deklaracje dotyczące dysponentów grobów. W przypadku braku oddania deklaracji lub niekompletnych danych na deklaracjach, na stronie internetowej znajdują się informacje, które aktualnie parafia posiada a także zaznaczone braki które trzeba uzupełnić. Prosimy o zweryfikowanie danych oraz ewentualny kontakt z administratorem cmentarza, czyli z kancelarią parafialną.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- zdrowy i niezdrowy kult Maryi – czym są i jak je od siebie odróżnić?

- o ofiarnym wolontariacie w domach pomocy społecznej dotkniętych koronawirusem

- reportaż o amerykańskiej Częstochowie

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek – wspomnienie św. Floriana, męcz. patrona archidiecezji

- środa – święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

- piątek – uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz., gł. patrona Polski


III Niedziela Wielkanocna

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

26.04.2020

Wprowadzenie do liturgii :

 

A myśmy się spodziewali...To ważne, by się spodziewać różnych rzeczy od Pana Boga, od ludzi, od tak zwanego życia. Ale nadmierne przywiązanie do tego, na co oczekujemy, może zamknąć nam oczy na rzeczywistość. I może zaowocować tym, że Pana Boga uznamy za jedynego, który nie wie, co się tak naprawdę dzieje. Wydaje nam się, że to my wiemy najlepiej. Panie Jezu, daj nam moc wiary i odwagę, byśmy przebili się wreszcie przez ciemności naszych oczekiwań i ujrzeli blask Twojego oblicza, blask Twojego zmartwychwstania.

 

Ogłoszenia:

Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

W m-cu maju Litania Loretańska będzie połączona z modlitwą różańcową o 20.30

Uroczystość NMP Królowej Polski została przeniesiona z 3 maja na sobotę 2 maja

Tegoroczna uroczystość Pierwszej Komunii św. dzieci ze względu na stan epidemii również została przeniesiona na 13 września

Zgodnie z wytycznymi państwowymi oraz zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Msze św., będą sprawowane z ograniczoną ilością wiernych (1 osoba na 15 m2 co w przypadku naszego kościoła oznacza 31 wiernych). Stąd prośba, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Prosimy pamiętać o maseczkach i odpowiednich odstępach – trzeba rozmieścić się po całym kościele zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Najlepszym sposobem na uniknięcie zarażenia jest jednak pozostanie w domu. Pozostajemy w domach i duchowo łączymy się z liturgią sprawowaną w kościele! Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

Uczestniczymy we Mszach św. za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych.

Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa nie ma możliwości korzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie. Zaleca się wzbudzenie żalu doskonałego (płynącego z miłości) za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się w możliwym najbliższym czasie.

W tym tygodniu zakończyliśmy wszelkie prace związane z remontem dachu, wieży czy poddasza kościoła – wszelkie płatności z tym związane mamy uregulowane – dlatego serdecznie dziękuję za wszelkie ofiary składane na ten cel, w dalszym etapie chcemy podjąć się doprowadzenia hydrantu do kościoła, wymiany przewodów elektrycznych i malowania kościoła. Za każdą pomoc z góry dziękuję.

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- zanim sąd oczyścił go z zarzutu pedofilii, australijski kardynał spędził w ciężkim więzieniu 13 miesięcy

- Katarzyna ze Sieny, patronka Europy

- w Tygodniu Biblijnym wróćmy do lektury Pisma Świętego

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- środa – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dK, patronki Europy

- piątek – święto św. Józefa rzemieślnika

- sobota – uroczystość NMP, Królowej Polski, gł. patronki Polski


Niedziela Miłosierdzia Bożego

II NIEDZIELA WIELKANOCNA -

M I Ł O S I E R D Z I A    B O Ż E G O

 

19.04.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Jako uczniowie Chrystusa, pozostający w duchowej jedności ze Zmartwychwstałym Panem i między sobą, stajemy się uczestnikami pokoju, który On przynosi nam, żyjącym dzisiaj w lęku i doświadczających różnorakich utrapień. Podobnie, jak niegdyś stając pośród apostołów, Chrystus i dziś pragnie wlać w nasze serca pokój i otuchę. Pragniemy dziękować Bogu za dar Jego miłosierdzia, które nam objawił w Chrystusie – w Jego śmierci i zmartwychwstaniu – i prośmy o dar Jego miłosierdzia dla nas i całego świata.

 

Ogłoszenia:

 

Od poniedziałku 20 kwietnia zgodnie z wytycznymi państwowymi oraz zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Msze św., zarówno poranne jak i wieczorne, będą sprawowane z ograniczoną ilością wiernych (1 osoba na 15 m2 co w przypadku naszego kościoła oznacza 31 wiernych). Stąd prośba, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Prosimy pamiętać o maseczkach i odpowiednich odstępach – trzeba rozmieścić się po całym kościele zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Najlepszym sposobem na uniknięcie zarażenia jest jednak pozostanie w domu. Pozostajemy w domach i duchowo łączymy się z liturgią sprawowaną w kościele! Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

 

Uczestniczymy we Mszach św. i nabożeństwach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych.

 

Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa nie ma możliwości korzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie. Zaleca się wzbudzenie żalu doskonałego (płynącego z miłości) za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się w możliwym najbliższym czasie.

 

Dzisiejsza niedziela - II Niedziela Wielkanocna - jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do odmówienia o godz. 15.oo Koronki do Bożego Miłosierdzia w naszych rodzinach.

 

Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna także 76 Tydzień Miłosierdzia. Niech ten czas będzie okazją do refleksji nad postawami naszej chrześcijańskiej miłości i uwrażliwia nas na potrzebę okazywania miłosierdzia, także przez uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała świadczone wobec naszych bliźnich.

 

Składamy serdeczne słowa podziękowania za ofiary składane na potrzeby naszego kościoła czy to w kancelarii czy też na konto parafialne. „Bóg zapłać”.


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

NIEDZIELA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

12.04.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Alleluja! Ten radosny śpiew Kościoła oznajmia światu radosną nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Śmierć i grzech zostały pokonane. W Eucharystii możemy rozpoznać Zmartwychwstałego Pana, który łamie dla nas chleb i Pisma nam wyjaśnia. Niech nasze serca napełni nadzieja i pokój. Przyjmijmy z wiarą radosną wieść o tryumfie życia nad siłami ciemności. Świętujmy z radością. Dążmy do tego co w górze, nie do tego co na ziemi.

 

Ogłoszenia:

 

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Msze św., zarówno poranne jak i wieczorne, sprawowane są bez udziału wiernych. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

 

Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocną. Obchodzi się je jak uroczystości Pańskie. Piątek Oktawy Wielkanocnej nie jest dniem pokutnym.

 

W Poniedziałek Wielkanocny  Msze św. o godz. 8.oo, 10.oo, i 12.oo

 

Przyszła niedziela  II Niedziela Wielkanocna jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do odmówienia w tym dniu o godz. 15.oo Koronki do Miłosierdzia Bożego w naszych rodzinach.

 

W Oktawie Wielkanocnej nasz kościół będzie otwarty od g. 8.00 – 17.00 (z wyjątkiem Poniedziałku Wielkanocnego) na indywidualną modlitwę dla wiernych z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących czasu epidemii.

 

Kancelaria parafialna ze względu na epidemię czynna jedynie w środę od 7.30 – 8.30 i w piątek od g. 18.30 – 19.30. Prosimy, aby w tym czasie epidemii załatwiać tylko najpilniejsze sprawy.

 

Zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej odmawianej za pośrednictwem internetu o g. 20.30 w intencji ustania pandemii.

 

Składamy serdeczne słowa podziękowania za ofiary składane na potrzeby naszego kościoła, czy to bezpośrednio, czy też na konto parafialne. „Bóg zapłać”.

 

 

 

Radosne ALLELUJA jest dzisiaj na naszych ustach i w naszych sercach.

Niech radość Wielkanocnych Świąt dotrze dziś do każdego człowieka. Życzymy by była ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania z Chrystusem Zmartwychwstałym.


Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

 

5.04.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Bóg na różne sposoby przemawia do człowieka. W dniach Wielkiego Tygodnia przemawia przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie swego Syna. W opisie Męki Pańskiej każdy odczytuje znaki Bożej miłości względem człowieka. Wszak On Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał, aby nas, rozproszone dzieci, zgromadzić w jedno; aby przywrócić nam utracone synostwo Boże. To dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Wobec tej miłości zapłakał gorzko Piotr po trzykrotnym zaparciu się Pana. Ta miłość zaowocowała w ostatnich momentach życia łotra i setnika: „Prawdziwie ten był Synem Bożym”. Jesteśmy wezwani do odpowiedzi na miłość Boga.

 

Ogłoszenia :

 

Kancelaria w Wielkim Tygodniu będzie czynna w poniedziałek i środę od 7.30 do 8.30 - można też nabyć w ramach akcji Caritas paschaliki - czyli świece wielkanocne, symbol Zmartwychwstałego Chrystusa w cenie 6 zł.

 

Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

Godzina 18.oo – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

 

Wielki Piątek – Dzień Żałoby Kościoła / post ścisły /

 

17.oo Droga Krzyżowa

18.oo Ceremonie Wielkopiątkowe

 

Wielka Sobota – ceremonie i Msza św. o godz. 18.oo

 

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Msze św., zarówno poranne jak i wieczorne, są sprawowane bez udziału wiernych. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Odnośnie sakramentu pojednania nie będzie możliwości skorzystania z niego w zwyczajnej formie tylko w formie wiatyku. Nie ma też odwiedzin chorych.

 

W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego obrzędu błogosławieństwa pokarmów. Zachęcamy do wykorzystania obrzędu błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, posługując się modlitwą zamieszczoną na stronie naszej parafii.

 

Zgodnie z zarządzeniem Ks. Arcybiskupa celebrowanie Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych. Zachęcamy, by pozostając w domach, łączyć się duchowo i uczestniczyć w celebracji Triduum Paschalnego za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

 

W Wielkim Tygodniu w czwartek, piątek i sobotę kościół będzie otwarty od godz. 9.00 - 15.00 na indywidualną modlitwę dla wiernych z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących czasu epidemii.

 

Przez szereg niedziel nie będzie jakichkolwiek kolekt w kościele dlatego polecam ofiarności parafian utrzymanie kościoła i parafii oraz spłatę żaluzji wieży naszego kościoła nr konta podany na stronie naszej parafii/

 

W tym tygodniu będzie dostępny „Gość Niedzielny” wyłożony w kościele. Podwójny numer będzie obejmował Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Cena 6,00 zł.

 

Ks Arcybiskup zachęca wiernych archidiecezji do składania ofiar na rzecz zakupu respiratorów za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Katowickiej. Ofiary można składać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej: 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062. Tytuł: OFIARA - KORONAWIRUS.


V Niedziela Wielkiego Postu

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

29.03.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Znak wskrzeszenia Łazarza staje się w pełni zrozumiały dopiero w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Wtedy okazuje się, że tryumf nad śmiercią jest ostateczny. Teraz Jezus, stojąc przy grobie Łazarza, płacze, bo Jego przyjaciel wszedł w to najstraszniejsze doświadczenie ludzkości. Miłość każe jednak pójść dalej, dlatego Pan budzi go do życia raz jeszcze. 'Udzielę wam ducha mego po to, byście ożyli'. Życie nie ma końca i tej właśnie nadziei próbujemy się dzisiaj uchwycić.

 

Ogłoszenia:

 

Mając na względzie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. oraz najnowsze zarządzenie Metropolity Katowickiego kościół pozostaje otwarty na indywidualną modlitwę  w dni powszednie w godzinach 7.oo -18.00, a w niedziele w godzinach 13.00-16.00. Z racji na mające się w tym tygodniu odbyć rekolekcje parafialne i przyjęte intencje mszalne - Msze św. w tygodniu będą sprawowane o godz. 7.oo i 18.oo bez udziału wiernych. 

Msze święte niedzielne  sprawowane są o normalnej porze również bez udziału wiernych, we wszystkich przyjętych na daną godzinę intencjach. Z dniem 29 marca br. ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc prolonguje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Obowiązuje ona do odwołania. Triduum Paschalne celebrowane będzie bez udziału wiernych. Nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie (spowiedź). Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (w tym przypadku po ustaniu niebezpieczeństwa pandemii i zakomunikowaniu tego nowym zarządzeniem Arcybiskupa Katowickiego). W sytuacjach wyjątkowych prosimy o telefoniczny kontakt.

 

Jednocześnie zachęcamy do modlitwy w naszych domach także w łączności z naszym kościołem: w tygodniu o godz. 20.30 – Różaniec a w niedzielę o godz. 10.oo – Msza św. - transmisja internetowa – na stronie startowej naszej parafii www.swjozefkrasowy.pl naciskamy ikonę z MB Fatimską


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.