Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Aktualnie w naszej parafii posługuje sześciu Nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Nadzwyczajny szafarz Komunii św. to osoba świecka, którą biskup wyznaczył do zanoszenia Komunii św. chorym i do pomocy kapłanowi w rozdzielaniu Eucharystii podczas Mszy św. Posługa szafarzy w Kościele nie jest praktyką nową. Sięga ona pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to wyznaczeni świeccy roznosili Ciało Pańskie osobom, które nie mogły uczestniczyć we wspólnych zgromadzeniach. Szafarze służąc ludziom, ułatwiają im dostęp do Komunii św., zanoszą Ciało Chrystusa do tych parafian, którzy z uwagi na stan zdrowia lub podeszły wiek nie mogą uczestniczyć w Mszy św.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.