Zespół charytatywny

  

To grupa ludzi, szczególnie żywo mających w pamięci słowa Chrystusa: „...wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych – mnieście uczynili”. Pragną oni żyć zgodnie z dewizą św. Jakuba Apostoła, który upominał: „...wiara bez uczynków martwa jest”.

 

Tak więc ich gorącej modlitwie w intencji parafian - szczególnie tych żyjących w niedostatku lub dotkniętych przez najróżniejsze życiowe biedy - towarzyszy czynna troska o pomoc materialną wszystkim potrzebującym. Angażują się oni w zbiórki pieniędzy i darów materialnych, dla dzieci i dorosłych zmagających się z trudną sytuacją życiową tak w naszej parafii, jak i w całej diecezji. Niektóre akcje przez nich wspierane, wykraczają poza obręb naszego regionu, jak: pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym, a pochodzącym z rodzin dotkniętych brakiem środków na ich kształcenie, zbiórki materiałów pierwszej potrzeby i datków pieniężnych dla ofiar klęsk żywiołowych itd.

 

 

Spotkania w zależności od potrzeby


dyżur charytatywny -  w II czwartek każdego miesiąca od 18:00 do 19:00


Opiekun: ks. Proboszcz  Przemysław Piwowarczyk

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.