Krąg Biblijny

KRĄG BIBLIJNY

 

 

 

 

Krąg Biblijny tworzy grupa osób, które chcą poznawać Pismo Święte - Słowo Boga skierowane do każdego z nas. Pragną czerpać z niego zachętę i światło do życia codziennego, żyć bliżej Jezusa Chrystusa, poznając Jego naukę, a także bardziej świadomie i głębiej przeżywać Eucharystię. Tematem spotkań jest fragment ewangelii przeznaczonej na najbliższą niedzielę. W nawiązaniu do tego dzielimy się własną refleksją, wzajemnie się ubogacając.

 

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa.

 

Spotkania grupy: trzeci piątek miesiąca o godz. 18.30, w salce parafialnej.

 

Opiekun: ks. proboszcz  Przemysław Piwowarczyk

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.