Dzieci Maryi

Dzieci Maryi to ruch wyrosły na gruncie naszego katowickiego Kościoła lokalnego. Adresowany jest do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem jest odnowienie pobożności maryjnej i naśladowanie Matki Bożej w życiu codziennym.

 

W naszej parafii grupa ta szczególnie uczestniczy w nabożeństwach maryjnych, przygotowuje także jasełka. Uczęszczając na spotkania formacyjne - połączone ze wspólną zabawą i rekreacją - pod czułym spojrzeniem ich niebieskiej Matki, zbliżają się nieustannie do Jej Syna. Grupę tworzy się na nowo po paroletniej przerwie.

 

Spotkania grupy: sobota godz. 9.30, w salce
Opiekun: ks. proboszcz  Przemysław Piwowarczyk

 

 Dzieci Maryji w Krasowach

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.