38

46

Ogłoszenia Parafialne

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

 

16.05.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Jezus umarł, wstał z martwych i został wzięty do nieba. W obecności uczniów uniósł się w górę i obłok wziął Go sprzed ich oczu. I tak jak został wzięty do nieba, tak samo powróci pewnego dnia, a o dniu owym nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Jezus wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. W Nim mamy pełnię Bożą. On jest Panem, który zasiadł po prawicy Boga i zawsze wstawia się za nami, współdziała z nami i potwierdza Ewangelię znakami i cudami, które towarzyszą jej głoszeniu.

 

Kolekta dzisiejsza jest kolektą kopertową przeznaczoną na prace prowadzone pomiędzy probostwem a kościołem przede wszystkim na nową nawierzchnię ciągu komunikacyjnego a w przyszłą niedzielę na potrzeby archidiecezji. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Nabożeństwa Majowe pół godziny przed Mszą św. wieczorną. W ramach majowego nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego

 

W środę 19 maja rocznicę urodzin obchodzi ks. abp Wiktor Skworc – pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach

 

30 maja pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do MB Piekarskiej - parafianie chcący wziąć udział w pielgrzymce proszeni są o wpisanie się na listę w zakrystii lub kancelarii do soboty włącznie aby później móc otrzymać opaski na ręce, które umożliwią wejście na wzgórze piekarskie do odpowiednich sektorów – obowiązuje także dezynfekcja dłoni i zasłonięcie ust i nosa maseczką.

 

Obecnie w naszym kościele, po zmniejszeniu restrykcji, może uczestniczyć we Mszy św. tylko 40 osób. Bardzo prosimy o dostosowanie się do tej liczby. Nadal korzystajmy z dyspensy. Przy wejściu do kościoła prosimy o dezynfekcję rąk.

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia

- piątek – wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.

- sobota – wspomnienie św. Rity z Cascia, zak.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- dlaczego kapłan Franciszek Jordan żyjący 150 lat temu jest dobrym patronem na dzisiejsze czasy ?

- rozmowa z rodzicami Livii Marii, uzdrowionej w łonie matki za wstawiennictwem ks. Jordana

 

Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na inwestycje przy naszym kościele – składane w kościele czy na konto parafialne – szczególne podziękowania składamy dzieciom komunijnym i ich rodzicom za ofiarę w wysokości 4 300,00 zł złożoną na ten cel.


VI Niedziela Wielkanocna

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

9.05.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Kto uwierzy w Chrystusa, otrzymuje dar Ducha Świętego. Duch Święty, który jest nam dany, rozlewa w sercach naszych miłość Bożą, dzięki której możemy kochać jak Chrystus, miłować się wzajemnie tak, jak On nas umiłował. Ta miłość z Boga jest dowodem, że narodziliśmy się z Boga i znamy Boga. Jeśli nie miłujemy, nie znamy Boga, gdyż Bóg jest miłością. Bóg dał dowód swojej wielkiej miłości do nas przez to, że Syna swego posłał na świat, abyśmy nie zginęli, ale mieli życie dzięki Niemu. Jego Syn jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Gdy trwamy w Chrystusie, trwamy w Jego miłości. On wyrwał nas ze śmierci egoizmu do życia Jego miłością. Teraz jest w nas Jego radość i jest to radość doskonała.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafii a w przyszłą niedzielę kolekta kopertowa na prace prowadzone pomiędzy probostwem a kościołem. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Nabożeństwa Majowe pół godziny przed Mszą św. wieczorną, dziś Nabożeństwo Majowe Dzieci I Komunijnych o godz. 15.oo

 

Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie jutro w poniedziałek po wieczornej Mszy św.

W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje tzw. Dni Krzyżowe.

 

W czwartek zapraszamy chorych i starszych wiekiem parafia na Mszę św. w ich intencji o godz. 9.oo - wieczorem Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17.oo a o 18.oo Msza św. w intencji członków Róż Różańcowych

 

Od piątku rozpoczynamy w ramach nabożeństwa majowego nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia

- czwartek – wspomnienie NMP z Fatimy

- w piątekświęto św. Macieja, Apostoła

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- dodatek Litania Loretańska z nowymi wezwaniami

- jak ważni dla wspólnoty Kościoła są seniorzy


V Niedziela Wielkanocna

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

2.05.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Kto zna Pana, przemawia z wielką siłą przekonania w Jego imię. Kto zna Pana, nie tylko miłuje słowem i językiem, ale przede wszystkim czynem i prawdą, zachowując Jego przykazania i czyniąc to, co się Jemu podoba. Wiemy, że bez wiary w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, nie można podobać się Bogu. Nie miłując się wzajemnie tak, jak On nas umiłował, nie można podobać się Bogu. Tylko ten, kto zachowuje Jego przykazania, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Kto nie przynosi owocu w Chrystusie, jest odcięty, wyrzucony i usycha, potem jest wrzucony w ogień i płonie..

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafii. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

W dzisiejszą niedzielę w naszej parafii obchodzimy Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa. Sumę odpustową odprawi ks. proboszcz parafii NSPJ w Mysłowicach Krzysztof Kasza i jednocześnie bardzo dziękujemy ks. prof. Józefowi Kozyrze za wygłoszone rekolekcje parafialne na temat św. Józefa.

 

Jutro Uroczystość NMP Królowej Polski Msze św. o 8.oo, 10.30 – Msza św. Komunijna, oraz o 12.oo i 16.oo. O 15.oo Nabożeństwo Majowe Dzieci I Komunijnych.

 

Nabożeństwa Majowe pół godziny przed Mszą wieczorną.

 

W najbliższy wtorek w ramach roku św. Józefa na Mszy św. o godz. 18.oo gościmy u nas parafian z parafii pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Mysłowicach

 

W czwartek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17.oo

 

W przyszłą niedzielę I Komunia św. dzieci o godz. 9.oo i 10.30. Na Msze św. Komunijne przychodzą tylko dzieci komunijne z rodzicami – pozostali parafianie proszeni są o skorzystanie z pozostałych Mszy św. lub łącza internetowego.

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia

- w poniedziałek – uroczystość NMP Królowej Polski, gł. Patronki Polski

- wtorek – wspomnienie św. Floriana, męcz. Patrona Archidiecezji

- czwartek – święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

- w sobotę – uroczystość św. Stanisława, Bpa i Męcz. , gł. Patrona Polski

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- dlaczego św. Józef został patronem robotników

- do czego prowadzi zastępowanie kultury solidarności kulturą gniewu


IV Niedziela Wielkanocna - Niedziela Dobrego Pasterza

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA -

 

Niedziela Dobrego Pasterza

 

25.04.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Człowiek ukrzyżował Chrystusa - Bóg wskrzesił Go z martwych. Chrystus jest kamieniem odrzuconym i wzgardzonym przez budujących - Bóg uczynił Go kamieniem węgielnym, najważniejszym w całej Bożej budowli. Świat nienawidzi Chrystusa - Bóg sprawił, że nie ma w nikim innym zbawienia. Chrystus jest umiłowanym Ojca, umiłowanym nieba. On jest miłującym człowieka dobrym pasterzem. W Nim Ojciec obdarzył nas wieczną łaską i wielką miłością - gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na uporządkowanie terenu pomiędzy kościołem a probostwem - położenie kostki brukowej a w przyszłą niedzielę na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania a w tygodniu kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele – chciejmy te intencje uwzględnić i w naszych modlitwach

 

W przyszłą niedzielę w naszej parafii Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa. Obecnie uczestniczymy w Nowennie do św. Józefa po każdej Mszy św. wieczornej a w każdą środę serdecznie zapraszamy na nabożeństwa ku czci św. Józefa będą wtedy odczytywane prośby i podziękowania, które wierni mogą wrzucać do koszyczka przy ołtarzu.

 

W dniach od 29.04 – 1.05 odbędą się rekolekcje parafialne przed Uroczystością Odpustową, które wygłosi ks. Prof. Józef Kozyra a po każdej Mszy św. od czwartku do soboty będziemy uczestniczyć w konferencjach o tematyce związanej z postacią św. Józefa:

- czwartek – Józef Egipski wzorcem dla św. Józefa

- piątek – starożytne chrześcijaństwo o św. Józefie – życie i śmierć św. Józefa

- sobota – Papież Franciszek o św. Józefie

Zapraszamy do udziału także przez transmisję internetową

 

W czwartek, piątek i sobotę Msze poranne o godz. 8.oo

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia

- w czwartekświęto św. Katarzyny Sieneńskiej dz. i dK., patronki Europy

- w sobotę – święto św. Józefa, rzemieślnika

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- polecamy tekst porównujący stosowane obecnie szczepionki przeciwko

koronawirusowi

- o kierownictwie duchowym – czym jest i dlaczego jest takie ważne


IV Niedziela Wielkanocna

III NIEDZIELA WIELKANOCNA -

 

18.04.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Bóg wsławił Sługę swego Jezusa, wskrzesił Go z martwych i postawił po swojej prawicy. Jezus Chrystus, jedyny sprawiedliwy, jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. W imię Jego jest głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Znamy Jezusa Chrystusa przez wiarę i zachowywanie Jego nauki. Kto nie zachowuje Jego nauki, nie zna Go i nie ma w nim prawdy. Kto zachowuje Jego naukę, zna Go, jest z prawdy i dopełniła się w nim miłość Boża.

 

Kolekta dzisiejsza jak i przyszłej niedzieli przeznaczona jest na uporządkowanie terenu pomiędzy kościołem a probostwem - położenie kostki brukowej. Bóg zapłać za każdą pomoc.

 

Ogłoszenia:

 

Obecnie w naszym kościele może uczestniczyć we Mszy św. tylko 25 osób. Bardzo prosimy o dostosowanie się do tej liczby. Nadal korzystajmy z dyspensy. Przy wejściu do kościoła prosimy o dezynfekcję rąk. Uczestniczymy we Mszach św. i nabożeństwach także za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych. Przypominamy również o możliwości przyjmowania Komunii św. duchowej.

 

Z okazji Roku świętego Józefa, ogłoszonego przez papieża Franciszka z racji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła, serdecznie zapraszamy w każdą środę po Mszy św. wieczornej na nabożeństwa ku czci św. Józefa będą wtedy odczytywane prośby i podziękowania, które wierni mogą wrzucać do koszyczka przy ołtarzu. Od 22 kwietnia każdego dnia po wieczornej Mszy św. Nowenna przed Uroczystością Odpustową ku czci św. Józefa, Rzemieślnika. W dniach od 29.04 – 1.05 odbędą się rekolekcje parafialne przed Uroczystością Odpustową, które wygłosi ks. Prof. Józef Kozyra – po każdej Mszy św. od czwartku do soboty będziemy uczestniczyć w prelekcjach o tematyce związanej z postacią św. Józefa.

 

Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie jutro w poniedziałek po wieczornej Mszy św.

Parafiom z naszego dekanatu i nie tylko, zaproponowaliśmy możliwość uczczenia św. Józefa i zyskania odpustu zupełnego poprzez sprawowanie Mszy św. w dowolny wtorek o godz. 18.oo w naszym kościele. W najbliższy wtorek gościmy u nas parafian z parafii MB Fatimskiej z Wesołej.

Składamy serdeczne słowa podziękowania za ofiary składane na potrzeby naszego kościoła czy to w kancelarii czy też na konto parafialne. „Bóg zapłać”.


III Niedziela Wielkanocna

III NIEDZIELA WIELKANOCNA -

 

 

18.04.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Bóg wsławił Sługę swego Jezusa, wskrzesił Go z martwych i postawił po swojej prawicy. Jezus Chrystus, jedyny sprawiedliwy, jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. W imię Jego jest głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Znamy Jezusa Chrystusa przez wiarę i zachowywanie Jego nauki. Kto nie zachowuje Jego nauki, nie zna Go i nie ma w nim prawdy. Kto zachowuje Jego naukę, zna Go, jest z prawdy i dopełniła się w nim miłość Boża.

 

Kolekta dzisiejsza jak i przyszłej niedzieli przeznaczona jest na uporządkowanie terenu pomiędzy kościołem a probostwem - położenie kostki brukowej. Bóg zapłać za każdą pomoc.

 

Ogłoszenia:

 

Obecnie w naszym kościele może uczestniczyć we Mszy św. tylko 25 osób. Bardzo prosimy o dostosowanie się do tej liczby. Nadal korzystajmy z dyspensy. Przy wejściu do kościoła prosimy o dezynfekcję rąk. Uczestniczymy we Mszach św. i nabożeństwach także za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych. Przypominamy również o możliwości przyjmowania Komunii św. duchowej.

 

Z okazji Roku świętego Józefa, ogłoszonego przez papieża Franciszka z racji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła, serdecznie zapraszamy w każdą środę po Mszy św. wieczornej na nabożeństwa ku czci św. Józefa będą wtedy odczytywane prośby i podziękowania, które wierni mogą wrzucać do koszyczka przy ołtarzu. Od 22 kwietnia każdego dnia po wieczornej Mszy św. Nowenna przed Uroczystością Odpustową ku czci św. Józefa, Rzemieślnika. W dniach od 29.04 – 1.05 odbędą się rekolekcje parafialne przed Uroczystością Odpustową, które wygłosi ks. Prof. Józef Kozyra – po każdej Mszy św. od czwartku do soboty będziemy uczestniczyć w prelekcjach o tematyce związanej z postacią św. Józefa.

 

Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie jutro w poniedziałek po wieczornej Mszy św.

Parafiom z naszego dekanatu i nie tylko, zaproponowaliśmy możliwość uczczenia św. Józefa i zyskania odpustu zupełnego poprzez sprawowanie Mszy św. w dowolny wtorek o godz. 18.oo w naszym kościele. W najbliższy wtorek gościmy u nas parafian z parafii MB Fatimskiej z Wesołej.

 

Składamy serdeczne słowa podziękowania za ofiary składane na potrzeby naszego kościoła czy to w kancelarii czy też na konto parafialne. „Bóg zapłać”.


Niedziela Miłosierdzia Bożego

II NIEDZIELA WIELKANOCNA -

M I Ł O S I E R D Z I A B O Ż E G O

11.04.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Jako uczniowie Chrystusa, pozostający w duchowej jedności ze Zmartwychwstałym Panem i między sobą, stajemy się uczestnikami pokoju, który On przynosi nam, żyjącym dzisiaj w lęku i doświadczających różnorakich utrapień. Podobnie, jak niegdyś stając pośród apostołów, Chrystus i dziś pragnie wlać w nasze serca pokój i otuchę. Pragniemy dziękować Bogu za dar Jego miłosierdzia, które nam objawił w Chrystusie – w Jego śmierci i zmartwychwstaniu – i prośmy o dar Jego miłosierdzia dla nas i całego świata.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Caritas Archidiecezji a w przyszłą niedzielę na uporządkowanie terenu pomiędzy kościołem a probostwem. Bóg zapłać za każdą pomoc.

 

Ogłoszenia:

 

Dziś o 15:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zapraszamy.

 

Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Niech ten czas będzie okazją do refleksji nad postawami naszej chrześcijańskiej miłości i uwrażliwia nas na potrzebę okazywania miłosierdzia, także przez uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała świadczone wobec naszych bliźnich. Zachęcamy do odmówienia o godz. 15.oo Koronki do Bożego Miłosierdzia w naszych rodzinach.

 

Jako, że jesteśmy Parafią Jubileuszową w każdą środę po Mszy Świętej wieczornej o godzinie 18.00 odprawiamy Nabożeństwo ku czci Świętego Józefa z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. A od 22 kwietnia każdego dnia po wieczornej Mszy św. Nowenna przed Uroczystością Odpustową ku czci św. Józefa, Rzemieślnika. W dniach od 29.04 – 1.05 odbędą się rekolekcje parafialne przed Uroczystością Odpustową, które wygłosi ks. Prof. Józef Kozyra – po każdej Mszy św. od czwartku do soboty będziemy uczestniczyć w prelekcjach o tematyce związanej z postacią św. Józefa.

 

Parafiom z naszego dekanatu i nie tylko, zaproponowaliśmy możliwość uczczenia św. Józefa i zyskania odpustu zupełnego poprzez sprawowanie Mszy św. w dowolny wtorek o godz. 18.oo

 

Składamy serdeczne słowa podziękowania za ofiary składane na potrzeby naszego kościoła czy to w kancelarii czy też na konto parafialne. „Bóg zapłać”.

 

Przypominamy, że codziennie przed wieczorną Mszą św. odmawiamy Różaniec św. z prośbą o ustanie pandemii – zapraszamy do wspólnej modlitwy także drogą internetową.

 

Zachęcamy do nabycia „Gościa Extra'. To 100-stronicowe wydanie okolicznościowe, bogato ilustrowane, poświęcone św. Józefowi. Cena 9,oo zł.

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego: Obrazek z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z aktem poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa oraz rozmowa z Peterem Seewaldem autorem biografii Benedykta XVI


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

NIEDZIELA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

4.04.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Zbliża się godzina, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Każdy, kto wierzy w Zmartwychwstałego Pana, przeszedł ze śmierci do życia. Pan obiecał, że kto wierzy w Niego, ma życie wieczne i zostanie przez Niego wskrzeszony w dniu ostatecznym. Jak Ojciec ma życie w sobie samym i jak Syn ma życie w sobie samym, tak każdy, kto w Niego wierzy, ma Jego życie w sobie i nie umrze na wieki. Zmartwychwstał Pan i żyje na wieki - i my w Nim żyć będziemy na wieki. On jest Życiem naszym!

 

Kolekta dzisiejsza na potrzeby naszej parafii a w II święto na K U L w Lublinie i Wydział Teologiczny UŚ, w przyszłą niedzielę na Caritas Archidiecezji

 

Ogłoszenia:

 

Przypominamy, że uczestnicząc w Mszach świętych należy pamiętać o maseczkach, odpowiednich odstępach oraz dezynfekcji rąk. Przy drzwiach Kościoła będzie liczona ilość wiernych. Po przekroczeniu 25 osób zachęcamy do uczestnictwa w Nabożeństwach na zewnątrz Kościoła w wyznaczonych miejscach. Przypominamy również, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Dla osób, które uczestniczą we Mszy św. poprzez media będzie możliwość przyjęcia Komunii św. w I i II Święto o godz. 9.15 i 11.15 w Kościele

 

W I i II dzień świąt nie będzie Nieszporów, natomiast Msze św. dodatkowe o godz. 14.oo odbędą się w kościele

 

W czwartek o godz.17.oo – adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Przypominamy, że codziennie przed wieczorną Mszą św. odmawiamy Różaniec św. z prośbą o ustanie pandemii – zapraszamy do wspólnej modlitwy także drogą internetową

 

Przy wyjściu z kościoła możliwość nabycia czasopisma kleryków naszego Seminarium „Nasza myśl” w cenie 5 zł.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- o zmartwychwstaniu oczami Marii Magdaleny

- z okazji 100 rocznicy urodzin księdza Franciszka Blachnickiego – świadectwa o przeżywaniu oazy

 

Radosne ALLELUJA jest dzisiaj na naszych ustach i w naszych sercach. Niech radość Wielkanocnych Świąt dotrze dziś do każdego człowieka. Życzymy by była ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania z Chrystusem Zmartwychwstałym.


Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

 

28.03.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Bóg na różne sposoby przemawia do człowieka. W dniach Wielkiego Tygodnia przemawia przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie swego Syna. W opisie Męki Pańskiej każdy odczytuje znaki Bożej miłości względem człowieka. Wszak On Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał, aby nas, rozproszone dzieci, zgromadzić w jedno; aby przywrócić nam utracone synostwo Boże. To dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Wobec tej miłości zapłakał gorzko Piotr po trzykrotnym zaparciu się Pana. Ta miłość zaowocowała w ostatnich momentach życia łotra i setnika: „Prawdziwie ten był Synem Bożym”. Jesteśmy wezwani do odpowiedzi na miłość Boga.

 

Kolekta dzisiejsza i w Uroczystość Zmartwychwstania przeznaczona jest na potrzeby parafii w II święto na Wydział Teologiczny UŚl. i KUL. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia :

 

Od 27.03.2021 zgodnie z wytycznymi państwowymi i Księdza Arcybiskupa Msze św. oraz wszystkie nabożeństwa będą sprawowane z ograniczoną ilością wiernych (1 osoba na 20m2 co w przypadku naszego kościoła oznacza 25 osób). Prosimy o wyrozumiałość i bezwzględne dostosowanie się do podanych wskazań. Stąd prośba, aby w Nabożeństwach uczestniczyły przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją mszalną. Należy pamiętać o maseczkach, odpowiednich odstępach oraz dezynfekcji rąk. Przy drzwiach Kościoła będzie liczona ilość wiernych. Po przekroczeniu 25 osób zachęcamy do uczestnictwa w Nabożeństwach na zewnątrz Kościoła w wyznaczonych miejscach. Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Dla osób, które uczestniczą we Mszy św. poprzez media będzie możliwość przyjęcia Komunii św. w I i II Święto o godz. 9.15 i 11.15 w Kościele

 

Dziś o godz. 15.15 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

We wtorek od godz. 8.oo odwiedziny chorych z posługą kapłańską

 

Spowiedź św. w Wielkim Tygodniu – codziennie pół godziny przed Mszą św.

 

 • W Wielką Środę od godz. 16.oo - 18.oo

 • Wielki Czwartek od 15.oo – 18.oo

 • Wielki Piątek od godz. 7.oo - 9.oo od 15.oo – 18 i po ceremoniach do 21.oo

 • Wielka Sobota od godz. 7.oo - 9.oo od 14.oo –17.oo

   

Wszystkie Nabożeństwa i Msze św. Wielkiego Tygodnia będą transmitowane drogą internetową

 

Ś W I Ę T E T R I D U U M P A S C H A L N E :

 

 

 • Wielki Czwartek – Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

Godz. 18.oo – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Czuwanie z Jezusem w „Ciemnicy” do godz. 21.oo

 • Wielki Piątek – dzień Żałoby Kościoła / Post Ścisły /

Godz. 17.oo – Droga Krzyżowa

Godz. 18.oo Ceremonie Wielkopiątkowe

Komunia Św., Adoracja Krzyża odbywa się z ławek, bez ucałowania Pana Jezusa, Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie do 21.oo

 • Wielka Sobota

Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie od 7.oo do 20.oo

Z powodu pandemi nie będzie Święcenia pokarmów (zachęcamy do indywidualnego błogosławieństwa stołu przed posiłkiem. Forma Błogosławieństwa stołu i pokarmów z tyłu kościoła)

 

Godz. 20.oo Wigilia Paschalna z Rezurekcją / przynosimy ze sobą świece z okapnikami

 

W I i II Święto dodatkowa Msza Św. o godz. 14.oo w ogrodzie parafialnym


V Niedziela Wielkiego Postu

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

21.03.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Nie możemy kochać swojego życia, bo inaczej nie będziemy mogli mieć życia Chrystusa. Mamy kochać jedynie to życie, które przyniósł nam Chrystus, a nienawidzić swoje życie na tym świecie, tylko tak bowiem zachowamy je na życie wieczne. Wszyscy, którzy nie chcą służyć Chrystusowi, idą na zatracenie. Kto służy Chrystusowi, idzie za Nim i jest tam, gdzie On jest. Ojciec przyjmuje tylko tych, którzy służą Jego Synowi. Chrystus został wywyższony na krzyżu, aby przyciągnąć wszystkich do siebie. Kto nie chce przyjść do Niego, jest jak ziarno, które nie obumiera i zostaje samo jedno.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji szczególnie na wsparcie Domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitalnego a w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

 • Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.oo

 • Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym w niedzielę o godz.15.15

 

Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie jutro w poniedziałek 22 marca po wieczornej Mszy św.

 

25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to zarazem Dzień Świętości Życia, dzień modlitw za dzieci poczęte a nienarodzone Z tej okazji zachęcamy, aby uwielbić Boga Stwórcę w otrzymanym przez nas darze życia. Zapraszamy do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przystąpienie polega na trwającym 9 miesięcy zobowiązaniu codziennej modlitwy dziesiątki różańca w intencji dziecka zagrożonego aborcją. Obok ołtarza Matki Bożej są deklaracje dla chcących przystąpić do duchowej adopcji, które należy wypełnić i oddać do czwartku w zakrystii.

 

Odwiedziny chorych we wtorek 30 marca od godz. 8.oo - prosimy o zapisy w zakrystii

 

W odpowiedzi na apel ks Arcybiskupa chciejmy wesprzeć 1% podatku dochodowego dzieła charytatywne naszej katowickiej Caritas

 

Urząd Miasta Mysłowice przypomina o obowiązkowym Narodowym Spisie

Powszechnym ludności i mieszkań od 1 kwietnia do 30 września, który może być dokonany drogą internetową na stronie GUS https://spis.gov.pl

 

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska serdecznie zaprasza całą społeczność parafii do włączenia się w program Zielonych Parafii , który swoim patronatem objęła Konferencja Episkopatu Polski. Celem programu Zielone Parafie jest wspólne zatroszczenie się o dar Bożego stworzenia oraz wdrażanie przyjaznych ludziom i środowisku rozwiązań w najbliższych nam wspólnotach – parafiach; szczegóły na ulotkach i plakatach

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego – temat Drogi Krzyżowej najbardziej rozpowszechnionego sposobu rozważania męki Pańskiej – medytacje

 

 

 

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.