Historia naszej parafii

 

 

 

Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Józefa położona jest w Krasowach, stanowiących obecnie dzielnicę Mysłowic. Należy do dekanatu mysłowickiego w archidiecezji katowickiej. Została erygowana 1 sierpnia 1925 roku. Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o wsi Krasowy spotykamy w dokumencie „Sprzedaż sołectwa wolnego w Lędzinach” spisanym 24 czerwca 1295 r. w Staniątkach. Wieś założona była na prawie niemieckim. Teren ten należał do księstwa raciborskiego. W latach 1220-1555 była własnością żeńskiego Zakonu Sióstr Benedyktynek w Staniątkach. Od początku swojego istnienia Krasowy należały do parafii lędzińskiej.

 

Sytuacja zmieniła się pod koniec XVI w. w wyniku postępów reformacji na tym terenie. Baltazar Promnitz, właściciel Pszczyny, 23 marca 1555r. odkupił Lędziny, a wraz z nimi opustoszałą wieś Krasowy. Promnitz-protestant-zgodził się, aby parafia lędzińska pozostała katolicką. Krasowy decyzją Promnitza zostały przydzielone do parafii w Bieruniu, która w międzyczasie dostała się w ręce protestanckiego pastora. W 1799 r. Krasowy wróciły do parafii lędzińskiej, aż do czasu erygowania parafii Krasowy.

 

Od 1906r. trzy leżące blisko siebie położone wsie Wesoła, Kosztowy i Krasowy rozpoczęły współdziałanie dotyczące budowy kościoła. Wtedy wydzierżawiono jedno z pomieszczeń karczmy w Kosztowach na tymczasową kaplicę, w której odprawiano nabożeństwa. Wybuch pierwszej wojny światowej odsunął w czasie projekt budowy i do tego tematu powrócono dopiero w 1918 r. Utworzono komitet budowy kościoła. Plac pod budowę kościoła i pod cmentarz nabyła parafia Lędziny od Józefa Patalonga.

 

Przepisanie gruntów na parafię nastąpiło 13 lipca 1928r. Kościół postawiono w środku wsi Krasowy w mniej więcej równej odległości między Wesołą a Kosztowami. Projekt architektoniczny wykonał architekt Kokoszyński. Budowniczym, a następnie pierwszym proboszczem, został ks. dziekan Jan Wodarz, pochodzący z miejscowości Fałkowice pod Opolem. Wykopy pod mury mającego powstać kościoła rozpoczęto 15 maja 1919r. Prace budowlane tak przyspieszono, że już 15 października 1919r. kościół został poświęcony. Ołtarz główny sprowadzono w 1920r. z pracowni rzeźbiarskiej Antoniego Bisqua z Katowic. Erygowanie parafii nastąpiło dopiero 1 sierpnia 1925r. Po rozszerzeniu nawy głównej w 1927r. zainstalowano oświetlenie elektryczne. W 1928r. rozpoczęto budowę probostwa.

 

Z inicjatywy ks. dziekana Jana Wodarza, w 1933r. przybyły do parafii siostry z Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. W okresie późniejszym powiększono cmentarz, a w latach siedemdziesiątych XXw. przebudowano wnętrze kościoła. 13 maja 1999r. poświęcono figurę Matki Boskiej Fatimskiej w farskim ogrodzie. W czerwcu tegoż roku poświęcono nową kaplicę cmentarną, w lipcu zakupiono w Fatimie figurę Matki Boskiej Fatimskiej, którą umieszczono w bocznym ołtarzu kościoła, we wrześniu zainstalowano nowe nagłośnienie, a w listopadzie poddano konserwacji obraz z głównego ołtarza, przedstawiający Świętą Rodzinę.

 

25 czerwca 2000r. ks. bp Stefan Cichy poświęcił nowe ołtarze: główny Świętego Józefa, oraz boczne- Matki Boskiej Fatimskiej i Miłosierdzia Bożego. Od maja do sierpnia tegoż roku remontowano dach kościoła, a we wrześniu powróciły na swoje miejsce odrestaurowane pierwsze z tego kościoła, stacje Drogi Krzyżowej. W grudniu 2000r. wykonano nowy ołtarz posoborowy. Jego poświęcenia dokonał 22 kwietnia 2001r. ks. bp Stefan Cichy. W ołtarzu umieszczono relikwie Św. Seweryna. W styczniu 2002r. wymieniono posadzkę w prezbiterium, a we wrześniu wykonano nowe konfesjonały. W lutym i marcu 2003r. malowano kościół. W marcu tegoż roku powróciły figury Św. Antoniego i Św. Franciszka, od września do grudnia wymieniono w kościele oświetlenie. Na Boże Narodzenie 2003r. ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej "Józefowe Wieści".  Od 2017r. wykonano parking dla samochodów przy cmentarzu, wykonano nowe pokrycie wieży i dachu kościoła, wymieniono żaluzje w wieży kościoła, instalację odgromową, instalację elektryczną w kościele, a także nowe oświetlenie prezbiterium. Wymalowano kościół, pojawiły się w kościele polichromie wizerunków świętych i scen biblijnych w prezbiterium. Wykonano izolację pionową probostwa i zabudowań przy probostwie, a także utwardzono i osadzono kostkę brukową przy probostwie. W planach pozostał remont organów w kościele oraz ocieplenie i nowa elewacja probostwa.

 

Ulice należące do parafii: Dąbrówki, Gagarina, Kościelniaka,Orła Białego, PCK, Plebiscytowa nry nieparzyste do 33 a nry parzyste do 62, Ziołowa, Dolna nieparzyste do nr.57, Hutnicza, Kopernika, Górnośląska  nry parzyste i nieparzyste od 30 do 124, Wita Stwosza, Zielnioka nry parzyste i nieparzyste od 7 do 94, Ptasia nr.9,12, Storczyków nr. 14,16,20, Bażantów i Miodowa

 

Na terenie parafii istnieje kapliczka pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej na ulicy Gornośląskiej – odpust 7 października.

 

 

Proboszczowie parafii Krasowy:

dziekan Jan Wodarz

Wilhelm Polok

Henryk Oczadły

Alfred Grabiec

Wiktor Zajusz

Józef Panek

Przemysław Piwowarczyk

Galeria

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.