38

46

Intencje Mszalne

III Niedziela Wielkiego Postu

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H

 

08.0314.03.2021

 

Poniedziałek 08.03

18.oo Do Mił. Bożego za + męża Alojzego, rodziców Franciszkę i Jana, brata Alojzego, rodziców Gertrudę i Augustyna, Łucję i Pawła oraz wszystkich ++ z tych rodzin z prośbą o dar życia wiecznego

 

Wtorek 09.03

7.oo Do Mił. Bożego za + Marię Goj z prośbą o dar życia wiecznego – z Różańca

 

Środa 10.03

18.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Augustyna i Marię Gizdoń, męża Pawła i ++ z ich rodzin z prośbą o dar życia wiecznego

 

Czwartek 11.03         C a ł o d z i en n a   A d o r a c j a   N a j ś w i ę t s z e g o   S a k r a m e n t u

7.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Uzdrowienia Chorych i św. Józefa o łaskę zdrowia i cierpliwość w chorobie dla brata Piotra

18.oo Do Mił. Bożego za + męża Edmunda w r. śm. ++ rodziców Martę i Jana, Helenę i Konrada ++ dziadków z obu stron z prośbą o dar życia wiecznego

 

Piątek 12.03

7.oo Do Mił. Bożego za + męża Józefa ++ rodziców Agnieszkę i Stanisława ++ rodzeństwo i ++ dziadków z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo D r o g a K r z y ż o w a

18.oo Do Mił. Bożego za + matkę Cecylię Kuźnik w 20r. śm. oraz + ojca Antoniego z prośbą o dar życia wiecznego

 

Sobota 13.03

7.oo Do Mił. Bożego za + Andrzeja Świergot - z prośbą o dar życia wiecznego – od sąsiadów

17.oo Do Mił. Bożego za + Gabrielę Kała w 1r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego

 

Niedziela 14.03     IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare

8.oo Do Mił. Bożego za + Emanuela Kubica z prośbą o dar życia wiecznego – od córki z rodziną

10.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Emanuela i Gertrudę, męża Gerarda, siostrę Gertrudę, dziadków i ++ z pokrewieństwa z prośbą o dar życia wiecznego

12.oo Do Mił. Bożego za + Erykę Wybraniec z ok. ur., męża Antoniego oraz ++ ich rodziców z prośbą o dar życia wiecznego

15.3o G o r z k i e   Ż a l e   z   K a z a n i e m   P a s y j n y m

16.ooDo Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz Dary Ducha Świętego dla Krzysztofa Kołodzieja z ok. 22r. ur.

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


II Niedziela Wielkiego Postu

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H


1.037.03.2021

Poniedziałek 1.03

18.oo Do Mił. Bożego za + Krystynę Maksiewicz z prośbą o dar życia w. od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach

 

Wtorek 2.03

7.oo Do Mił. Bożego za ++ Marię i Martę z prośbą o dar życia wiecznego

 

Środa 3.03

18.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla rodziny

 

Czwartek 4.03 Święto św. Kazimierza Królewicza

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Mił. Bożego za + męża, rodziców, teściów, dwie siostry i ++ z pokrewieństwa z prośbą o dar życia wiecznego

 

Piątek 5.03

6.3o Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Łucję i Karola, Antoninę i Jana, brata Wincentego, bratową Józefę oraz ++ dziadków z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo D r o g a K r z y ż o w a

18.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Krystyny Szlag z ok. 90 urodzin

konc Do Opatrzności Bożej z prośbą o potrzebne łaski i Światło Ducha Świętego dla Dzieci po I Komunii Świętej, ich rodziców i rodzeństwa

 

Sobota 6.03

6.3o Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

7.oo Do Mił. Bożego za ++ zalecanych oraz ++ polecanych z ofiar ze skarbonki z prośbą o dar życia wiecznego

konc Do Mił. Bożego za + Stanisławę Fornagiel, brata Marcina z prośbą o dar życia w.

17.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Krystyny Knieć z ok. 80 urodzin

 

Niedziela 7.03 III Niedziela Wielkiego Postu

8.oo Intencja wolna

10.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Bernadety z ok. ur. i dla jej dzieci od trzech rodzin

12.oo Do Mił. Bożego za + Erykę Wybraniec z prośbą o dar życia wiecznego od sąsiadów i znajomych

15.15 G o r z k i e Ż a l e z K a z a n i e m P a s y j n y m

16.oo Chrzty i Roczki


I Niedziela Wielkiego Postu

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H


22.0228.02.2021

 

Poniedziałek 22.02 Święto Katedry św. Piotra Apostoła

18.oo Do Mił. Bożego za + syna Macieja Pajonk, ojca Franciszka Słaboń z ok. ur. z prośbą o dar życia wiecznego

konc. Do Mił. Bożego za + męża Adama Dymanus i jego rodziców z prośbą o dar życia wiecznego

 

Wtorek 23.02

7.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego od mieszkańców z ul. Kościelniaka

 

Środa 24.02

18.oo Do Mił Bożego za + ojca Józefa Kołodzieja z ok. urodzin z prośbą o dar życia wiecznego

 

Czwartek 25.02

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Wiktorii z ok. urodzin

 

Piątek 26.02

7.oo Do Mił. Bożego za ++ Franciszka i Agnieszkę Długajczyk, ich rodziców, synowe Teresę i Łucję, synów Faustyna, Czesława i ++ z pokrewieństwa z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo D r o g a K r z y ż o w a

18.oo Do Mił. Bożego za ++ matki Marię i Stanisławę i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Sobota 27.02

7.oo Do Mił. Bożego za + Marię Goj z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo Do Mił. Bożego za + męża Joachima Koleczko, rodziców Martę i Romana, teściów Różę i Wincentego i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Niedziela 28.02 II Niedziela Wielkiego Postu

8.oo Do Mił Bożego za + ojca w r. śm. i za + matkę z prośbą o dar życia wiecznego

10.oo Do Mił Bożego za + Edwarda Nowak ++ rodziców ++ teściów i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

12.oo Do Mił. Bożego za + Kornelię Wadas + ojca, dziadków i chrzestną z prośbą o dar życia wiecznego

15.15 G o r z k i e Ż a l e z K a z a n i e m P a s y j n y m

16.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, światło Ducha Świętego i Boże Błogosławieństwo dla Macieja Grzeszczuk z ok. 18 ur. TD

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


VI Niedziela Zwykła

P O R Z Ą D E K   M S Z Y   Ś W I Ę T Y C H

 

15.0221.02.2021

 

Poniedziałek 15.02

18.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Helenę i Konrada z ok. ur., Gertrudę i Augustyna, dziadków Jadwigę i Wawrzyńca, szwagra Edmunda z prośbą o dar życia wiecznego

 

Wtorek 16.02

7.oo Do Mił. Bożego za + Gertrudę Bury i + ks. prob. Wilhelma Poloka z prośbą o dar życia wiecznego

 

Środa 17.02 Środa Popielcowa

7.oo Do Mił. Bożego za + Marię Goj z prośbą o dar życia wiecznego

16.30 Do Mił. Bożego za + męża Wiktora, teściów Annę i Klemensa, szwagrów Alfonsa i Gintra i szwagierkę Marię z prośbą o dar życia wiecznego

18.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Beaty i Marka w 25 r. ślubu oraz dla ich dzieci

 

Czwartek 18.02

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego - od szwagierki z rodziną

 

Piątek 19.02

7.oo Do Mił. Bożego za ++ zalecanych z prośbą o dar życia wiecznego z ofiar ze skarbonki za zmarłych

17.oo D r o g a K r z y ż o w a

18.oo Do Mił. Bożego za + Jadqwigę Pająk z prośbą o dar życia wiecznego od mieszkańców z ul. Kościelniaka

 

Sobota 20.02

7.oo Do Mił. Bożego za ++ Dorotę Hornik w 3 r. śm. , jej syna Mirosława, Helenę Florek z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo Do Mił. Bożego za + Urszulę Klimera z prośbą o dar życia wiecznego od mieszkańców z ul. Zielnioka i Wita Stwosza

 

Niedziela 21.02 I Niedziela Wielkiego Postu

8.oo Do Mił Bożego w intencji Parafian o ducha pokuty na czas Wielkiego Postu

10.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, światło Ducha Świętego i Boże Błogosławieństwo dla Bartosza Bialika z ok. 18 ur. TD

12.oo Do Mił. Bożego za + Krystynę Stolorz w 7 r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego od męża z dziećmi

15.15 G o r z k i e   Ż a l e   z   K a z a n i e m   P a s y j n y m

16.oo Do Mił. Bożego za + chrzestnego Franciszka z prośbą o dar życia wiecznego

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


V Niedziela Zwykła

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H


08.0214.02.2021

 

Poniedziałek 08.02

18.oo Do Mił. Bożego za + męża Wilhelma, syna Ireneusza, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o dar życia wiecznego

 

Wtorek 09.02

7.oo Do Mił. Bożego za ++ Marię i Martę z prośbą o dar życia wiecznego

 

Środa 10.02 Wspomnienie św. Scholastyki. dz.

18.oo Do Mił. Bożego za + ojca Teofila w r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego

 

Czwartek 11.02 Wspomnienie NMP z Lourdes

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. NMP z Lourdes w int. Róż Różańcowych i wszystkich Czcicieli Matki Bożej

 

Piątek 12.02

7.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego - od mieszkańców ul. Kościelniaka

18.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Małgorzatę i Bernarda z prośbą o dar życia wiecznego

 

Sobota 13.02

7.oo Do Mił. Bożego za + Mirosława Krupa w 1 r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego – od żony, dzieci i całej rodziny

17.oo Do Mił. Bożego za + Dorotę Tomiczek w 5r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego

 

Niedziela 14.02 VI Niedziela Zwykła

8.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego – od koleżanek i kolegów z PKM Katowice

10.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB z Lourdes i św. Walentego w intencji chorych i starszych wiekiem parafian o łaskę zdrowia i cierpliwość w chorobie

12.ooDo Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Urszuli i Józefa Nowakowskich i ich dzieci z rodzinami

15.3o Nieszpory Niedzielne

16.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Józefa i Wandę Mazur, brata Zygmunta, bratową Urszulę i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


IV Niedziela Zwykła

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H


01.0207.02.2021


Poniedziałek 01.02

18.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego – od syna z synową

 

Wtorek 02.02 Święto Ofiarowania Pańskiego

7.oo Do Mił. Bożego za ++ Pawła i Martę Urbańczyk, brata Henryka, szwagra Rudolfa oraz ++ z rodziny Ścierski i Ficek z prośbą o dar życia wiecznego

9.oo Pogrzeb śp. Pelagii Mrowiec z ul. Zielnioka

18.oo Do Mił. Bożego za + Marię Goj z prośbą o dar życia wiecznego – od sąsiadów

 

Środa 03.02

11.oo Pogrzeb śp. Eryki Anieli Wybraniec z ul. PCK

18.oo Do Opatrzności Bożej w podziękowaniu za otrzymane dobra z prośbą o dalszą opiekę Aniołów Stróżów, zdrowie oraz Boże błogosławieństwo dla Dawida Skałeckiego z okazji urodzin, jego rodziców i rodzeństwa

 

Czwartek 04.02

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Mił. Bożego za + Wiesławę Zając, teścia Romana oraz ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Piątek 05.02 Wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz.

6.3o Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.oo Do Mił. Bożego za + chrześniaka w 1r. śm. + ojca ++ dziadków i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

18.oo Do Opatrzności Bożej z prośbą o potrzebne łaski i Światło Ducha Świętego dla Dzieci po I Komunii Świętej, ich rodziców i rodzeństwa

 

Sobota 06.02 Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.

6.3o Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

7.oo Do Mił. Bożego za ++ zalecanych oraz ++ parafian w miesiącu styczniu: Goj Maria, Maksiewicz Krystyna, Jaromin Jan, Popenda Dorota, Mrowiec Pelagia, Wybraniec Aniela z prośbą o dar życia wiecznego

17.oo Do Mił. Bożego za ++ Agnieszkę i Pawła Ślusarz, Agnieszkę i Józefa Szczygieł, syna Grzegorza, siostrę Marię, trzech szwagrów Stefana, Henryka i Jana oraz ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Niedziela 07.02 V Niedziela Zwykła

8.oo Do Mił. Bożego za + Zofię Duży z prośbą o dar życia wiecznego – od bratowej z rodziną

10.oo Do Opatrzności Bożej i MB Uzdrowienia Chorych w podziękowaniu za szczęśliwy przebieg operacji z prośbą o łaskę zdrowia i Boże Błogosławieństwo dla ojca Jana

12.oo Do Mił. Bożego za + Urszulę Pienta w 2r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego – od synów

15.3o Nieszpory Niedzielne

16.oo Do Opatrzności Bożej z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla rocznych dzieci: Kubica Paweł, Hornik Dawid, Szumilas Hanna oraz dla ich rodziców i rodziców chrzestnych

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


III Niedziela Zwykła

P O R Z Ą D E K   M S Z Y   Ś W I Ę T Y C H

 

25.0131.01.2021

 

Poniedziałek 25.01 Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła

18.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego – od sąsiadów

 

Wtorek 26.01 Wspomnienie św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa

7.oo Do Mił. Bożego za + męża Romana Sitko z ok. urodzin, syna Krzysztofa, rodziców Apolonię i Romana Bożek, dwóch braci i ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

 

Środa 27.01

18.oo Do Mił. Bożego za ++ rodziców Martę i Jana, syna Józefa ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o dar życia wiecznego

 

Czwartek 28.01 Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Mił. Bożego za ++ Martę i Jerzego, Augustyna i Weronikę z prośbą o dar życia wiecznego

 

Piątek 29.01

7.oo Do Mił. Bożego za + Jadwigę Pająk z prośbą o dar życia wiecznego – od mieszkańców z ul. Kościelniaka

18.oo Do Mił. Bożego za + Łucję Gąsior z prośbą o dar życia wiecznego – od sąsiadów

 

Sobota 30.01

7.oo Do Mił. Bożego za + ojca Jana w r. śmierci, matkę Antoninę, ich rodziców i dusze opuszczone z prośbą o dar życia wiecznego

konc. Do Opatrzności Bożej i MB Uzdrowienia Chorych o szczęśliwy przebieg operacji dla Rafała

17.oo Do Mił. Bożego za + męża Wiktora, jego rodziców Gertrudę i Klemensa, siostrę Elżbietę, brata Ernesta i Eryka, szwagra Alfreda i bratową Celinę z prośbą o dar życia wiecznego

 

Niedziela 31.01 IV Niedziela Zwykła

8.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego – od wujka Alojzego

10.oo Do Mił. Bożego za ++ Marię i Franciszka Lubecki, ich ++ rodziców oraz rodzeństwo z prośbą o dar życia wiecznego

12.oo Do Mił. Bożego za + Bolesława Pniok i jego ++ rodziców z prośbą o dar życia wiecznego

15.3o Nieszpory kolędowe

16.oo Do Mił. Bożego za + Dorotę Popenda z prośbą o dar życia wiecznego – od Tomka z dziećmi

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


II Niedziela Zwykła

 

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H


18.0124.01.2021


Poniedziałek 18.01

18.oo Do Mił. Bożego za ++ Wiktorię i Oliwię Wilczak z prośbą o dar życia wiecznego - od Joli, Marka i Tomka

 

Wtorek 19.01 Wspomnienie św. Józefa Pelczara, bpa

7.oo Do Mił. Bożego za + męża Eugeniusza w r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego

 

Środa 20.01

18.oo Do Mił. Bożego za + Łucję Gąsior z prośbą o dar życia wiecznego – od sąsiadów

 

Czwartek 21.01 Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Mił. Bożego za + Helenę Sadura, jej rodziców i brata Pawła z prośbą o dar życia wiecznego

 

Piątek 22.01

7.oo Do Mił. Bożego za + Jana Ficek z prośbą o dar życia wiecznego – od sąsiadów

i znajomych z ul. Górnośląskiej i Kopernika

18.oo Do Mił. Bożego za + dziadka Norberta Garleja z prośbą o dar życia wiecznego – od wnuków i prawnuków

 

Sobota 23.01

7.oo Do Mił. Bożego za + Jadwigę Pająk z prośbą o dar życia wiecznego – od rodziny Wadas

9.oo Msza święta pogrzebowa za śp. Marię Filiks z ul.Kościelniaka

17.oo Do Mił. Bożego za + Urszulę Klimera z prośbą o dar życia wiecznego – od mieszkańców ul. Zielnioka i Wita Stwosza

 

Niedziela 24.01 III Niedziela Zwykła

8.oo Do Mił. Bożego za + Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego – od koleżanek i kolegów z PKM Katowice

10.oo Do Mił. Bożego za + Henryka Lepich z prośbą o dar życia wiecznego – od rodziny Sobczyk

12.oo Do Mił. Bożego za + Norberta Garleja z prośbą o dar życia wiecznego – od syna Romana z rodziną oraz pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koziegłowach

15.3o Nieszpory kolędowe

16.oo Do Mił. Bożego za + Edmunda Rak w 1 r. śm.z prośbą o dar życia wiecznego

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem

 


Święto Chrztu Pańskiego

P O R Z Ą D E K   M S Z Y   Ś W I Ę T Y C H


11.01 – 17.01.2021

 

Poniedziałek 11.01

18.oo Do Mił. Bożego za + Jadwigę Pająk oraz ++ z rodziny pająk, Lipiec, Krupa z prośbą o dar życia wiecznego

 

Wtorek 12.01

7.oo Do Mił. Bożego za + Franciszka, rodziców Elżbietę i Franciszka i ++ dziadków z prośbą o dar życia wiecznego

Konc.Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, światło Ducha Świętego i Boże Błogosławieństwo z okazji urodzin

 

Środa 13.01

18.oo Do Mił. Bożego za + Romana Sitko z prośbą o dar życia wiecznego – od rodziny Pyka i Zając

 

Czwartek 14.01

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Mił. Bożego za + Klemensa Magosz i Piotra Cieślak z prośbą o dar życia wiecznego

 

Piątek 15.01

7.oo Do Mił. Bożego za + Helenę i Jana, Joannę i Franciszka, dwóch braci, dziadków z obu stron i ks. Tomasza z prośbą o dar życia wiecznego

18.oo Do Mił. Bożego za + męża Henryka Lepich z prośbą o dar życia wiecznego

 

Sobota 16.01

7.oo I n t e n c j a   w o l n a

17.oo Do Mił. Bożego za + ojca Jana, matkę Gertrudę, teściów Klarę i Franciszka z prośbą o dar życia wiecznego

 

Niedziela 17.01 II Niedziela Zwykła

8.oo Do Mił. Bożego za + rodziców Alojzego i Elfrydę, Pawła i Gertrudę ++ dziadków Wilhelma, Marię i Annę, brata Eryka i siostrę Annę oraz ++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego

10.oo Do Mił. Bożego za + Justynę Kapuściok z prośbą o dar życia wiecznego

12.ooDo Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, światło Ducha Świętego i Boże Błogosławieństwo dla ks. Proboszcza z ok. 64 urodzin

15.3o Nieszpory kolędowe

16.oo Do Mił. Bożego za ++ Pawła i Martę Zając, Henryka i Kornelię Wadas, Anielę, Romana, Wiktora, Ewę, Marka, Wiesławę i za dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o dar życia wiecznego

 

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W I Ę T Y C H

 

04.01 – 10.01.2021

 

Poniedziałek 04.01

18.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Kalwaryjskiej i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Beaty Gałuszka z ok. urodzin

 

Wtorek 05.01

7.oo Do Mił. Bożego za + Jana Ficek z prośbą o dar życia wiecznego – od sąsiadów i znajomych z ul. Górnośląskiej i Kopernika

17.oo Do Opatrzności Bożej w intencji Członków Róż Różańcowych i Legionu Maryi oraz Zespołu Charytatywnego z prośbą o potrzebne łaski w Nowym Roku

 

Środa 06.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego

8.oo Do Opatrzności Bożej w intencji parafian

10.oo Do Mił. Bożego za ++ żonę Marię, rodziców Gertrudę i Andrzeja i ++ braci z prośbą o dar życia wiecznego

12.oo Do Opatrzności Bożej w intencji Szafarzy i ich rodzin oraz Służby Liturgicznej z prośbą o potrzebne łaski w Nowym Roku

15.3o Nieszpory kolędowe

16.oo Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, światło Ducha Świętego i Boże Błogosławieństwo dla Andrzeja Kołodzieja z ok. 50 urodzin TD

 

Czwartek 07.01

17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.oo Do Mił. Bożego za + Elżbietę Rostkowską z prośbą o dar życia wiecznego – od sąsiadów i znajomych

Konc. Do Mił. Bożego za + Jadwigę Pająk z prośbą o dar życia wiecznego – od sąsiadów

 

Piątek 08.01

7.oo Do Mił. Bożego za + Gabriela, jego rodziców Cecylię i Ryszarda z prośbą o dar życia w.

Konc. Do Mił. Bożego za + Zdzisława z prośbą o dar życia wiecznego

18.oo Do Opatrzności Bożej z prośbą o potrzebne łaski i Światło Ducha Świętego dla Dzieci po I Komunii Świętej, ich rodziców i rodzeństwa

 

Sobota 09.01

7.oo Do Mił. Bożego za + Justynę Kapuściok z prośbą o dar życia wiecznego – od bratowej

17.oo Do Mił. Bożego za + Gabrielę Kała z prośbą o dar życia wiecznego – od kolegów i koleżanek z Urzędu Pocztowego Mysłowice

 

Niedziela 10.01 Święto Chrztu Pańskiego

8.oo Do Mił. Bożego za + męża Franciszka Toborek, jego rodziców Cecylię i Antoniego, szwagierkę Łucję, dwóch szwagrów, rodziców Agnieszkę i Franciszka Urbańczyk oraz ++ z tych rodzin z prośbą o dar życia wiecznego

10.oo Do Mił. Bożego za + Teresę Żołna z prośbą o dar życia wiecznego – od mieszkańców z ul.Kościelniaka

12.oo Do Mił. Bożego za + Czesława Mazur i jego żonę Grażynę z prośbą o dar życia wiecznego

15.3o Nieszpory kolędowe

16.oo Do Opatrzności Bożej w intencji Domowego Kościoła z prośbą o potrzebne łaski w Nowym Roku

Przypominamy o podaniu intencji z dwutygodniowym wyprzedzeniem


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.