10

15

13

Ogłoszenia Parafialne

V Niedziela Wielkanocna

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

10.05.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Wam, którzy wierzycie, należy się cześć powie Piotr Apostoł. Wy, którzy przyjęliście Chrystusa, obdarzeni jesteście niezwykłą godnością. Nasza godność i więź z Bogiem umacnia się, gdy głosimy wielkie dzieła Zbawiciela; gdy nie zaniedbujemy posługi Słowa. Jezus odchodzi, by przygotować nam miejsce w domu Ojca. Pragnie, abyśmy przez całą wieczność przebywali razem z Nim. Przyjdzie powtórnie, by zabrać do siebie tych, którzy tu, na ziemi, byli Jego świadkami.

 

Ogłoszenia:

W m-cu maju Litania Loretańska jest połączona z modlitwą różańcową o 20.30 – zapraszamy do wspólnej modlitwy

Rodziców, którzy chcieliby posłać swoje dzieci do I Komunii Świętej wcześniej niż 13 września zapraszamy na spotkanie w kościele 11 maja o godz. 18.45

W naszym kościele we Mszy św. może uczestniczyć 31 osób, /1osoba na 15 m2 /stąd prośba, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Prosimy pamiętać o maseczkach i odpowiednich odstępach – trzeba rozmieścić się po całym kościele zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Najlepszym sposobem na uniknięcie zarażenia jest jednak pozostanie w domu. Pozostajemy w domach i duchowo łączymy się z liturgią sprawowaną w kościele za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii jak i planowane prace w naszym kościele.

Dziękujemy również wszystkim osobom, które oddały deklaracje dotyczące dysponentów grobów. W przypadku braku oddania deklaracji lub niekompletnych danych na deklaracjach, na stronie internetowej znajdują się informacje, które aktualnie parafia posiada a także zaznaczone braki które trzeba uzupełnić. Prosimy o zweryfikowanie danych oraz ewentualny kontakt z administratorem cmentarza, czyli z kancelarią parafialną.

 

Diakoni naszego Wyższego Seminarium Duchownego w sobotę 16 maja o g. 10.00 w katowickiej katedrze przyjmą święcenia kapłańskie. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- tron i ołtarz – czy to tylko władza świecka i duchowna?

- o zagrożeniach z powodu suszy

- reportaż o sanktuarium św. Stanisława ze Szczepanowa

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- środa – wspomnienie NMP z Fatimy

- czwartek – Święto św. Macieja, Apostoła

- sobota – Święto św. Andrzeja Boboli, prezb. i męcz., patrona Polski


IV Niedziela Wielkanocna

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

3.05.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Wiele głosów słyszymy wokół. Głos Jezusa. Głos mediów. Głos lęku. Głos własnego interesu. W czyj głos najczęściej się wsłuchujemy? Czyj głos brzmi dla nas swojsko i miło, a czyj obco i zniechęcająco? Żeby znać głos Jezusa, trzeba Go słuchać. Możemy Go nie rozumieć, możemy się z Nim nie zgadzać, możemy się z Nim kłócić, ale nie przestawajmy Go słuchać. Bo jak Go rozpoznamy, gdy będzie nas wołał? On mówi do nas przez Pismo Święte, liturgię, nauczanie Kościoła, modlitwę. Nie marnujmy okazji!

 

Ogłoszenia:

 

W dzisiejszym dniu nasza parafia przeżywa uroczystość odpustową ku czci św. Józefa, patrona naszej parafii a zarazem jest to też Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania / w tygodniu kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele /– chciejmy te intencje uwzględnić i w naszych modlitwach.

 

W m-cu maju Litania Loretańska będzie połączona z modlitwą różańcową o 20.30

 

W naszym kościele we Mszy św. może uczestniczyć 31 osób, /1osoba na 15 m2 /stąd prośba, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Prosimy pamiętać o maseczkach i odpowiednich odstępach – trzeba rozmieścić się po całym kościele zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Najlepszym sposobem na uniknięcie zarażenia jest jednak pozostanie w domu. Pozostajemy w domach i duchowo łączymy się z liturgią sprawowaną w kościele za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

 

Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii jak i planowane prace w naszym kościele.

 

Dziękujemy również wszystkim osobom, które oddały deklaracje dotyczące dysponentów grobów. W przypadku braku oddania deklaracji lub niekompletnych danych na deklaracjach, na stronie internetowej znajdują się informacje, które aktualnie parafia posiada a także zaznaczone braki które trzeba uzupełnić. Prosimy o zweryfikowanie danych oraz ewentualny kontakt z administratorem cmentarza, czyli z kancelarią parafialną.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- zdrowy i niezdrowy kult Maryi – czym są i jak je od siebie odróżnić?

- o ofiarnym wolontariacie w domach pomocy społecznej dotkniętych koronawirusem

- reportaż o amerykańskiej Częstochowie

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek – wspomnienie św. Floriana, męcz. patrona archidiecezji

- środa – święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

- piątek – uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz., gł. patrona Polski


III Niedziela Wielkanocna

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

26.04.2020

Wprowadzenie do liturgii :

 

A myśmy się spodziewali...To ważne, by się spodziewać różnych rzeczy od Pana Boga, od ludzi, od tak zwanego życia. Ale nadmierne przywiązanie do tego, na co oczekujemy, może zamknąć nam oczy na rzeczywistość. I może zaowocować tym, że Pana Boga uznamy za jedynego, który nie wie, co się tak naprawdę dzieje. Wydaje nam się, że to my wiemy najlepiej. Panie Jezu, daj nam moc wiary i odwagę, byśmy przebili się wreszcie przez ciemności naszych oczekiwań i ujrzeli blask Twojego oblicza, blask Twojego zmartwychwstania.

 

Ogłoszenia:

Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

W m-cu maju Litania Loretańska będzie połączona z modlitwą różańcową o 20.30

Uroczystość NMP Królowej Polski została przeniesiona z 3 maja na sobotę 2 maja

Tegoroczna uroczystość Pierwszej Komunii św. dzieci ze względu na stan epidemii również została przeniesiona na 13 września

Zgodnie z wytycznymi państwowymi oraz zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Msze św., będą sprawowane z ograniczoną ilością wiernych (1 osoba na 15 m2 co w przypadku naszego kościoła oznacza 31 wiernych). Stąd prośba, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Prosimy pamiętać o maseczkach i odpowiednich odstępach – trzeba rozmieścić się po całym kościele zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Najlepszym sposobem na uniknięcie zarażenia jest jednak pozostanie w domu. Pozostajemy w domach i duchowo łączymy się z liturgią sprawowaną w kościele! Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

Uczestniczymy we Mszach św. za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych.

Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa nie ma możliwości korzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie. Zaleca się wzbudzenie żalu doskonałego (płynącego z miłości) za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się w możliwym najbliższym czasie.

W tym tygodniu zakończyliśmy wszelkie prace związane z remontem dachu, wieży czy poddasza kościoła – wszelkie płatności z tym związane mamy uregulowane – dlatego serdecznie dziękuję za wszelkie ofiary składane na ten cel, w dalszym etapie chcemy podjąć się doprowadzenia hydrantu do kościoła, wymiany przewodów elektrycznych i malowania kościoła. Za każdą pomoc z góry dziękuję.

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- zanim sąd oczyścił go z zarzutu pedofilii, australijski kardynał spędził w ciężkim więzieniu 13 miesięcy

- Katarzyna ze Sieny, patronka Europy

- w Tygodniu Biblijnym wróćmy do lektury Pisma Świętego

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- środa – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dK, patronki Europy

- piątek – święto św. Józefa rzemieślnika

- sobota – uroczystość NMP, Królowej Polski, gł. patronki Polski


Niedziela Miłosierdzia Bożego

II NIEDZIELA WIELKANOCNA -

M I Ł O S I E R D Z I A    B O Ż E G O

 

19.04.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Jako uczniowie Chrystusa, pozostający w duchowej jedności ze Zmartwychwstałym Panem i między sobą, stajemy się uczestnikami pokoju, który On przynosi nam, żyjącym dzisiaj w lęku i doświadczających różnorakich utrapień. Podobnie, jak niegdyś stając pośród apostołów, Chrystus i dziś pragnie wlać w nasze serca pokój i otuchę. Pragniemy dziękować Bogu za dar Jego miłosierdzia, które nam objawił w Chrystusie – w Jego śmierci i zmartwychwstaniu – i prośmy o dar Jego miłosierdzia dla nas i całego świata.

 

Ogłoszenia:

 

Od poniedziałku 20 kwietnia zgodnie z wytycznymi państwowymi oraz zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Msze św., zarówno poranne jak i wieczorne, będą sprawowane z ograniczoną ilością wiernych (1 osoba na 15 m2 co w przypadku naszego kościoła oznacza 31 wiernych). Stąd prośba, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Prosimy pamiętać o maseczkach i odpowiednich odstępach – trzeba rozmieścić się po całym kościele zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Najlepszym sposobem na uniknięcie zarażenia jest jednak pozostanie w domu. Pozostajemy w domach i duchowo łączymy się z liturgią sprawowaną w kościele! Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

 

Uczestniczymy we Mszach św. i nabożeństwach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych.

 

Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa nie ma możliwości korzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie. Zaleca się wzbudzenie żalu doskonałego (płynącego z miłości) za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się w możliwym najbliższym czasie.

 

Dzisiejsza niedziela - II Niedziela Wielkanocna - jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do odmówienia o godz. 15.oo Koronki do Bożego Miłosierdzia w naszych rodzinach.

 

Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna także 76 Tydzień Miłosierdzia. Niech ten czas będzie okazją do refleksji nad postawami naszej chrześcijańskiej miłości i uwrażliwia nas na potrzebę okazywania miłosierdzia, także przez uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała świadczone wobec naszych bliźnich.

 

Składamy serdeczne słowa podziękowania za ofiary składane na potrzeby naszego kościoła czy to w kancelarii czy też na konto parafialne. „Bóg zapłać”.


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

NIEDZIELA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

12.04.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Alleluja! Ten radosny śpiew Kościoła oznajmia światu radosną nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Śmierć i grzech zostały pokonane. W Eucharystii możemy rozpoznać Zmartwychwstałego Pana, który łamie dla nas chleb i Pisma nam wyjaśnia. Niech nasze serca napełni nadzieja i pokój. Przyjmijmy z wiarą radosną wieść o tryumfie życia nad siłami ciemności. Świętujmy z radością. Dążmy do tego co w górze, nie do tego co na ziemi.

 

Ogłoszenia:

 

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Msze św., zarówno poranne jak i wieczorne, sprawowane są bez udziału wiernych. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

 

Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocną. Obchodzi się je jak uroczystości Pańskie. Piątek Oktawy Wielkanocnej nie jest dniem pokutnym.

 

W Poniedziałek Wielkanocny  Msze św. o godz. 8.oo, 10.oo, i 12.oo

 

Przyszła niedziela  II Niedziela Wielkanocna jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do odmówienia w tym dniu o godz. 15.oo Koronki do Miłosierdzia Bożego w naszych rodzinach.

 

W Oktawie Wielkanocnej nasz kościół będzie otwarty od g. 8.00 – 17.00 (z wyjątkiem Poniedziałku Wielkanocnego) na indywidualną modlitwę dla wiernych z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących czasu epidemii.

 

Kancelaria parafialna ze względu na epidemię czynna jedynie w środę od 7.30 – 8.30 i w piątek od g. 18.30 – 19.30. Prosimy, aby w tym czasie epidemii załatwiać tylko najpilniejsze sprawy.

 

Zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej odmawianej za pośrednictwem internetu o g. 20.30 w intencji ustania pandemii.

 

Składamy serdeczne słowa podziękowania za ofiary składane na potrzeby naszego kościoła, czy to bezpośrednio, czy też na konto parafialne. „Bóg zapłać”.

 

 

 

Radosne ALLELUJA jest dzisiaj na naszych ustach i w naszych sercach.

Niech radość Wielkanocnych Świąt dotrze dziś do każdego człowieka. Życzymy by była ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania z Chrystusem Zmartwychwstałym.


Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

 

5.04.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Bóg na różne sposoby przemawia do człowieka. W dniach Wielkiego Tygodnia przemawia przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie swego Syna. W opisie Męki Pańskiej każdy odczytuje znaki Bożej miłości względem człowieka. Wszak On Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał, aby nas, rozproszone dzieci, zgromadzić w jedno; aby przywrócić nam utracone synostwo Boże. To dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Wobec tej miłości zapłakał gorzko Piotr po trzykrotnym zaparciu się Pana. Ta miłość zaowocowała w ostatnich momentach życia łotra i setnika: „Prawdziwie ten był Synem Bożym”. Jesteśmy wezwani do odpowiedzi na miłość Boga.

 

Ogłoszenia :

 

Kancelaria w Wielkim Tygodniu będzie czynna w poniedziałek i środę od 7.30 do 8.30 - można też nabyć w ramach akcji Caritas paschaliki - czyli świece wielkanocne, symbol Zmartwychwstałego Chrystusa w cenie 6 zł.

 

Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

Godzina 18.oo – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

 

Wielki Piątek – Dzień Żałoby Kościoła / post ścisły /

 

17.oo Droga Krzyżowa

18.oo Ceremonie Wielkopiątkowe

 

Wielka Sobota – ceremonie i Msza św. o godz. 18.oo

 

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Msze św., zarówno poranne jak i wieczorne, są sprawowane bez udziału wiernych. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Odnośnie sakramentu pojednania nie będzie możliwości skorzystania z niego w zwyczajnej formie tylko w formie wiatyku. Nie ma też odwiedzin chorych.

 

W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego obrzędu błogosławieństwa pokarmów. Zachęcamy do wykorzystania obrzędu błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, posługując się modlitwą zamieszczoną na stronie naszej parafii.

 

Zgodnie z zarządzeniem Ks. Arcybiskupa celebrowanie Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych. Zachęcamy, by pozostając w domach, łączyć się duchowo i uczestniczyć w celebracji Triduum Paschalnego za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

 

W Wielkim Tygodniu w czwartek, piątek i sobotę kościół będzie otwarty od godz. 9.00 - 15.00 na indywidualną modlitwę dla wiernych z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących czasu epidemii.

 

Przez szereg niedziel nie będzie jakichkolwiek kolekt w kościele dlatego polecam ofiarności parafian utrzymanie kościoła i parafii oraz spłatę żaluzji wieży naszego kościoła nr konta podany na stronie naszej parafii/

 

W tym tygodniu będzie dostępny „Gość Niedzielny” wyłożony w kościele. Podwójny numer będzie obejmował Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Cena 6,00 zł.

 

Ks Arcybiskup zachęca wiernych archidiecezji do składania ofiar na rzecz zakupu respiratorów za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Katowickiej. Ofiary można składać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej: 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062. Tytuł: OFIARA - KORONAWIRUS.


V Niedziela Wielkiego Postu

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

29.03.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Znak wskrzeszenia Łazarza staje się w pełni zrozumiały dopiero w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Wtedy okazuje się, że tryumf nad śmiercią jest ostateczny. Teraz Jezus, stojąc przy grobie Łazarza, płacze, bo Jego przyjaciel wszedł w to najstraszniejsze doświadczenie ludzkości. Miłość każe jednak pójść dalej, dlatego Pan budzi go do życia raz jeszcze. 'Udzielę wam ducha mego po to, byście ożyli'. Życie nie ma końca i tej właśnie nadziei próbujemy się dzisiaj uchwycić.

 

Ogłoszenia:

 

Mając na względzie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. oraz najnowsze zarządzenie Metropolity Katowickiego kościół pozostaje otwarty na indywidualną modlitwę  w dni powszednie w godzinach 7.oo -18.00, a w niedziele w godzinach 13.00-16.00. Z racji na mające się w tym tygodniu odbyć rekolekcje parafialne i przyjęte intencje mszalne - Msze św. w tygodniu będą sprawowane o godz. 7.oo i 18.oo bez udziału wiernych. 

Msze święte niedzielne  sprawowane są o normalnej porze również bez udziału wiernych, we wszystkich przyjętych na daną godzinę intencjach. Z dniem 29 marca br. ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc prolonguje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Obowiązuje ona do odwołania. Triduum Paschalne celebrowane będzie bez udziału wiernych. Nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie (spowiedź). Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (w tym przypadku po ustaniu niebezpieczeństwa pandemii i zakomunikowaniu tego nowym zarządzeniem Arcybiskupa Katowickiego). W sytuacjach wyjątkowych prosimy o telefoniczny kontakt.

 

Jednocześnie zachęcamy do modlitwy w naszych domach także w łączności z naszym kościołem: w tygodniu o godz. 20.30 – Różaniec a w niedzielę o godz. 10.oo – Msza św. - transmisja internetowa – na stronie startowej naszej parafii www.swjozefkrasowy.pl naciskamy ikonę z MB Fatimską


IV Niedziela Wielkiego Postu

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

22.03.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Nie zatrzymuje się na tym, co widoczne dla oczu, ale widzi ludzkie wnętrze, ludzkie serce. Bóg widzi w ciemności, bo sam jest Światłem. W końcu Bóg przywraca wzrok temu, który nie widział od urodzenia, stwarza go na nowo dla Światła. Okazuje się jednak, że można mając oczy, niczego nie dostrzegać. I ten rodzaj ślepoty piętnuje dzisiaj Ewangelia.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji szczególnie wsparcie Domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitalnego w przyszłą niedzielę na potrzeby parafii. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

W nawiązaniu do wskazań ks Arcybiskupa zawieszamy do odwołania wszelkie nabożeństwa wielkopostne czyli Gorzkie Żale jak i Rożeniec, Drogę Krzyżową a także Rekolekcje Parafialne jak i szkolne.

 

Jednocześnie zachęcamy do modlitwy w naszych domach także w łączności z naszym kościołem: w tygodniu o godz. 20.30 – Różaniec a w niedzielę o godz. 10.oo – Msza św. - transmisja internetowa – na stronie startowej naszej parafii www.swjozefkrasowy.pl naciskamy ikonę z MB Fatimską

 

Z najważniejszych zaleceń ks. Arcybiskupa przypominamy:

Z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., wprowadzających czasowo ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych do 50 osób, ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;przypominam o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan epidemiczny – wszystkich wiernych archidiecezji.


III Niedziela Wielkiego Postu

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

15.03.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Lud na pustyni zapragnął wody, tej dla ciała, by móc żyć. Staje z tym roszczeniem przed Mojżeszem, a ten czyni cud i wyprowadza j± ze skały. Samarytanka idzie do studni po wodę, tak jak to czyni każdego dnia, a tam spotyka Jezusa, który daje jej żywą wodę. Daje jej siebie, przywraca prawdziwe spojrzenie na własne życie. Woda od Jezusa nie tylko poi, ale i obmywa. Jezus staje się Źródłem.

 

Kolekta dzisiejsza jest kolektą kopertowa za żaluzje w wieży kościoła a w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby archidiecezji szczególnie wsparcie Domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitalnego. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

W nawiązaniu do wskazań ks Arcybiskupa zawieszamy do odwołania wszelkie nabożeństwa wielkopostne czyli dzisiejsze Gorzkie Żale jak i Rożeniec, Drogę Krzyżową a także Rekolekcje Parafialne jak i szkolne. Zachęcamy do modlitwy w naszych domach

 

Z najważniejszych zaleceń ks. Arcybiskupa przypominamy:

Z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., wprowadzających czasowo ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych do 50 osób, ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;przypominam o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan epidemiczny – wszystkich wiernych archidiecezji.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- czy można przyjmować Komunię św. na rękę?

- kolejna odsłona cyklu wielkopostnego z prymasem Wyszyńskim

- co decyduje o tym, czy Polacy mają dzieci

W Małym Gościa Niedzielnego:

- posłuchaj sumienia

- kiedy spowiedź dobrze działa

- jak pomóc i co robić, kiedy widzisz, że ktoś jest prześladowany?


Koronawirus - ogłoszenia

Metropolita Katowicki udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej w archidiecezji katowickiej

W ślad za Zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym archidiecezji katowickiej:

 • a. osobom w podeszłym wieku,
 • b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej
we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające
z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności
ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

Metropolita Katowicki wydał szczegółowe zalecenia do zarządzenia Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 r.

 

W dn. 13–29 marca br. zawieszam odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach, za wyjątkiem codziennej Mszy św.

W podanych dniach br. należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych w parafiach i domach rekolekcyjnych, a także zaplanowane dni skupienia, rekolekcje wielkopostne, w tym szkolne oraz spotkania formacyjne duszpasterzy lub odwołać. Odwołuję także przewidziane wizytacje kanonicze w parafiach i udzielanie sakramentu bierzmowania.

Zapraszam wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Przypominam o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji:
• transmisje telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 w TV Polonia;
• transmisje radiowe: o godz. 9.00 w Programie Pierwszym PR, o godz. 10.30 w Radiu Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM;
• można też korzystać z transmisji internetowych Mszy św. proponowanych przez poszczególne parafie.

Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, Radio eM wprowadza zmiany w codziennej ramówce:
• od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry;
• w piątki o godz. 17.15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej; w niedziele o godz. 17. 15 transmisja Gorzkich Żali;
• codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM w następujących godzinach: 10.50, 18.45, 22.50. Rekolekcje wygłoszą księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik;
• przypominam, że codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz modlitwy różańcowej (pn–pt) o godz. 5.30. Ponadto nadawana jest także Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz.  5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz do czytania z liturgii Słowa o godz. 6.20, 23.20.

Powierzając zaistniałą sytuację Bożej Opatrzności, polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji.

Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę; przypominam także o możliwości przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy.

Osoby samotne w podeszłym wieku i niepełnosprawne, które nie są w stanie uzyskać pomocy, mogą zwrócić się telefonicznie do parafii. Proboszczowie zadbają wtedy o stosowne wsparcie.

Duszpasterze zobowiązani są do:
 rezydencji na probostwie i pozostania do pełnej dyspozycji wiernych, pomimo wymienionych wyżej ograniczeń w funkcjonowaniu parafii; zachęcam do modlitwy i duchowego wsparcia wspólnoty parafialnej;
• przekazania i wyjaśnienia wiernym moich zaleceń oraz do regularnego przypominania o nich np. przed każdą Mszą św.;
• wraz z służbą liturgiczną zachowania szczególnej higieny podczas pełnionych posług liturgicznych: mycia dłoni ciepłą wodą z mydłem przed każdym nabożeństwem oraz bezpośrednio po zakończeniu rozdzielania Komunii św.; w razie jakichkolwiek objawów chorobowych np. przeziębienia, duszpasterzy zobowiązuję do domowej kwarantanny i unikania kontaktu z innymi;
• podczas koncelebrowania Eucharystii do przyjmowania Komunii św. przez „zanurzenie”;
• powstrzymania się od udzielania wiernym Komunii św. pod dwiema postaciami;
• regularnego mycia i dezynfekowania powierzchni dotykanych przez wiernych np. ławek, stolików, poręczy i klamek, jak również przemywania ciepłą wodą z odpowiednim detergentem naczyń liturgicznych po każdej Mszy św.;

Przeżywając w tej nadzwyczajnej sytuacji okres Wielkiego Postu, zachęcam duszpasterzy i wiernych świeckich do praktyk pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny.

Z pasterskim błogosławieństwem.

Szczęść Boże!
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM W POLSCE STANU EPIDEMICZNEGO.

 

 1. Obowiązują nadal wszystkie poprzednio wydane akty prawne: Zarządzenie Rady Stałej, Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Maszy św. oraz Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

 

 1. Jednak w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce
  i stosując się do
  rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., wprowadzających czasowo ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych do 50 osób, przypominam o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa
  w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan epidemiczny – wszystkich wiernych archidiecezji.

Usilnie zalecam wiernym korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i wielkopostnych nabożeństw. Rodzina – modląca się wspólnie, razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

 

 1. Należy ponadto:

 

 1. ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;

 

 1. w kaplicach domów zakonnych i w zakładach opieki ograniczyć udział wiernych wyłącznie do mieszkańców i pracowników;

 

 1. pamietać o obowiązku otwarcia kościołów w ciągu dnia, celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz korzystania z sakramentu pokuty;

 

 1. zawiesić posługę służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów, animatorów);

 

 1. zachęcić katechetów i katechetki, aby korzystając ze współczesnych możliwości komunikacji, utrzymywali łączność z katechizowanymi dziećmi i młodzieżą,
  i wspierali w ten sposób rodziców oraz opiekunów w okresie próby naszej jedności
  i solidarności;

 

 1. ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym
  w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia;

 

 1. podjąć codziennie pełnienie w kancelarii i przy parafialnym telefonie duszpasterskich dyżurów w celu udzielania informacji i duszpasterskiej pomocy oraz duchowego wsparcia.

 

 1. Wzywam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. W tym samym czasie do duchowej łączności z osobami duchownymi i konsekrowanymi zapraszam wszystkich wiernych. Przeżywając Wielki Post, prośmy nadal w naszych rodzinach o nawrócenie i pokój serc.

 

Polecam Was, szczególnie osoby chore, przebywające w kwarantannie, a także służby sanitarne i medyczne Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, naszej Śląskiej Lekarki i serca błogosławię.

 

Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 14 marca 2020 r.

VA I – 20/20

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.