14

13

16

Ogłoszenia Parafialne

III Niedziela Adwentu

III Niedziela Adwentu

 

13.12.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Słowo Boże zachęca: Raduj się zawsze w Panu! Dlaczego się weselę w Panu i dusza moja raduje się w Bogu moim? Bo przyodział mnie w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości! Dlatego raduj się duszo, w Bogu, Zbawcy moim, gdyż wielkie rzeczy uczynił w łaskawości swojej! Zawsze się raduj, bo Baranek Boży zgładził grzech świata i każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale napełniony jest uniewinnieniem Bożym i sam Bóg pokoju uświęca go całego na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa!

 

Kolekta dzisiejsza jak i przyszłej niedzieli przeznaczona jest cele naszego kościoła. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy Różańcowej codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. w intencji ustania epidemii. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie zachęcamy do łączności poprzez transmisję internetową

 

W każdą niedzielę Adwentu po Mszach św., obok kancelarii można nabyć opłatki i świece wigilijne.

 

Jak już ogłaszaliśmy Fundacja Małych Stópek organizuje bożonarodzeniową akcję, której adresatami są domy małego dziecka, domy samotnej matki i hospicja. W wypadku naszej parafii będzie to Śląskie Hospicjum Dzieci „Świetlikowo” w Tychach. Hospicjum wskazało, jakich rzeczy konkretnie potrzebuje. Ich wykaz znajduje się w gablocie przed kościołem. Zakończenie akcji 18 grudnia – paczki można przynosić do kancelarii.

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną kolęda w naszej archidiecezji nie odbędzie się w tradycyjnej formie, jako odwiedziny duszpasterza w naszych domach (za wyjątkiem nowych mieszkań i domów – na zaproszenie). Natomiast od przyszłej niedzieli będą odprawiane Msze św za parafian z poszczególnych ulic naszej parafii. W przyszłą niedzielę Msze św w intencji mieszkańców ulicy PCK. Kolejne Msze św. ogłosimy w przyszłą niedzielę

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- trzecia część cyklu adwentowego „Objawiło się życie”

- czy zakazy i limity wprowadzone we Francji przyczyniły się do odnowy życia religijnego

- sekrety autoportretu Matki Bożej z Guadalupe, wobec których nauka jest bezradna

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek - wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK


II Niedziela Adwentu

II Niedziela Adwentu

 

6.12.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Jest nam dana Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym - Ewangelia łaski i zbawienia. Ojciec dał Syna, abyśmy nawrócili się i wierzyli w Ewangelię, bez której nie ma ocalenia. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do Pana. Każdy, kto wierzy w Chrystusa, będzie zbawiony i usprawiedliwiony, będzie ochrzczony Duchem Świętym i ogniem.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na ogrzewanie naszego kościoła w przyszłą niedzielę na prace związane z założeniem hydrantu w naszym kościele. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy Różańcowej codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. w intencji ustania epidemii. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie zachęcamy do łączności poprzez transmisję internetową

 

We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Msze św. o godz.7.oo i 18.oo . Zapraszamy również w tym dniu w naszym kościele na tzw. Godzinę Łaski od 12.oo – 13.oo. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na Mszy św. o godz. 18.oo można przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Deklarację można odebrać z tyłu kościoła.

 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia przeprowadzenie Rorat w dotychczasowej formie z udziałem wielu dzieci w kościele. W tym roku Roraty przeżywamy także drogą elektroniczną. Autorzy internetowej platformy holyweek.pl proponują projekt pt. Rodzinne Boże Narodzenie. Umożliwia on w wersji online właściwe przygotowanie się i przeżycie okresu Adwentu oraz świąt Bożego Narodzenia. Przygotowane materiały będą prowadziły zaangażowane osoby od monitorów komputerów do realizowania aktywności zadawanych przez autorów Platformy.

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną kolęda w naszej archidiecezji nie odbędzie się w tradycyjnej formie, jako odwiedziny duszpasterza w naszych domach (za wyjątkiem nowych mieszkań i domów – na zaproszenie). W okresie świąteczno – noworocznym planujemy Msze św., sprawowane w intencji mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii.

 

Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian w najbliższą sobotę 12 grudnia od godz. 8.oo prosimy o zgłoszenie w zakrystii.

 

W każdą niedzielę Adwentu po Mszach św., obok kancelarii można nabyć opłatki i świece wigilijne.

 

W dzisiejszą niedzielę przed kościołami w całej Polsce przeprowadzana jest zbiórka pieniężna na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

 

Jak już ogłaszaliśmy Fundacja Małych Stópek organizuje bożonarodzeniową akcję, której adresatami są domy małego dziecka, domy samotnej matki i hospicja. W wypadku naszej parafii będzie to Śląskie Hospicjum Dzieci Świetlikowo w Tychach. Hospicjum wskazało, jakich rzeczy konkretnie potrzebuje. Ich wykaz znajduje się w gablocie przed kościołem. Zakończenia akcji 18 grudnia – paczki można przynosić do kancelarii.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- druga część cyklu „Objawiło się życie”

- rozmowa z ks. Sławomirem Oderem, postulatorem procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II

- jak w Kościele czuje się współczesna młoda kobieta

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek - wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK

- wtorek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

- sobota - wspomnienie NMP z Guadalupe


I Niedziela Adwentu

I Niedziela Adwentu

 

29.11.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Nie wiemy, w którym dniu nasz Pan przyjdzie, dlatego mamy uważać i czuwać bezustannie... Kiedy czas ten nadejdzie, nie mamy spać zajęci światem, ale gorliwie zajmować się sprawami Królestwa Bożego... Pan przyjdzie, Pan nadchodzi, Jego przyjście jest pewne, Jego przyjście będzie nagłe i potężne... Pan mówi do wszystkich: Czuwajcie! Szczęśliwi, którzy noszą Chrystusa w swoim sercu i zabiegają o Jego sprawy.

 

Kolekta dzisiejsza jak i przyszłej niedzieli przeznaczona jest na ogrzewanie naszego kościoła. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Niedziela dzisiejsza jest zarazem niedzielą trzeźwości, chciejmy przez naszą postawę i modlitwę uchronić innych przed życiową tragedią.

 

Od poniedziałku zapraszamy do modlitwy Różańcowej codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. w intencji ustania epidemii. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie zachęcamy do łączności poprzez transmisję internetową

 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia przeprowadzenie Rorat w dotychczasowej formie z udziałem wielu dzieci w kościele. W tym roku Roraty będziemy przeżywać także drogą elektroniczną. Tym razem to rodzice będą każdego dnia wręczać swoim pociechom kolejne obrazki do wklejenia na planszę. Zamówione materiały (plansza + obrazki) można odebrać w zakrystii. Autorzy internetowej platformy holyweek.pl proponują projekt pt. Rodzinne Boże Narodzenie. Umożliwia on w wersji online właściwe przygotowanie się i przeżycie okresu Adwentu oraz świąt Bożego Narodzenia. Przygotowane materiały będą prowadziły zaangażowane osoby od monitorów komputerów do realizowania aktywności zadawanych przez autorów Platformy. Holyweek.pl  zawiera w sobie cztery moduły:

Roraty – prowadzone w oparciu o materiały z Małego Gościa Niedzielnego. Zaplanowano dwie transmisje online Mszy roratniej. Linki do tych transmisji znajdują się na stronie holyweek.pl. Nauki roratnie będą również udostępniane w formie audiowizualnych audycji.

Kalendarz adwentowy – zawiera aktywizacje rodzinne na każdy dzień.

Miernik światła – zawiera szereg charytatywnych inicjatyw oraz materiałów audiowizualnych dotyczących przeżywania Adwentu i Bożego Narodzenia przez poszczególne rodziny oraz skrzynkę modlitewnych intencji.

Zakładka świąteczna – zawiera materiały wyjaśniające symbolikę Adwentu oraz Bożego Narodzenia. W ramach projektu odbędą się konkursy z ciekawymi nagrodami. Nagrodę główną ufunduje Ksiądz Arcybiskup Wiktor.

 

W każdą niedzielę Adwentu po Mszach św., obok kancelarii można nabyć opłatki i świece wigilijne

 

W piątek 4 grudnia, zapraszamy górników naszej parafii na Mszę św. o godzinę 9.00 by za wstawiennictwem św. Barbary prosić i dziękować za każdy szczęśliwie przepracowany dzień w naszych kopalniach. Ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, udziela wiernych archidiecezji katowickiej w tym dniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych Msza św. za zmarłych górników w niedzielę 6 grudnia o godz. 8.oo

 

W przyszłą niedzielę przed kościołami w całej Polsce zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- kalendarz ścienny na rok 2021

- początek cyklu adwentowego „Objawiło się życie”

- rozmowa z ojcem Jackiem Salijem o skandalach w Kościele i odchodzeniu młodych od wiary

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia

- poniedziałek - święto św. Andrzeja, Apostoła

- czwartek - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezb.

- piątek - wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji


UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA

 

22.11.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Ten, który jest Królem, jest też Pasterzem. Szuka swoich owiec, służy im i czeka, by miłość uczyniły treścią swojego życia. Pozwala im podejmować decyzje i doświadczać ich skutków. Te z nich, które wybrały dobro i świętość, zapytają Go: “Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić?”. Nie wiedzą o swej doskonałości, bo są skupione na potrzebach bliźniego. Prawdziwa świętość nie wie o sobie.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji - funkcjonowanie archiwum i muzeum archidiecezjalnego a w przyszłą niedzielę na ogrzewanie naszego kościoła. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy dziś o godz. 15.30 na Nieszpory Niedzielne a wieczorem przez cały tydzień na modlitwę różańcową o 20.30

 

Od przyszłej niedzieli – w każdą niedzielę po Mszach św., obok kancelarii można będzie nabyć opłatki wigilijne jak i świece wigilijne

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną kolęda w naszej archidiecezji nie odbędzie się w tradycyjnej formie, jako odwiedziny duszpasterskie w naszych domach (za wyjątkiem nowych mieszkań i domów – na zaproszenie). W okresie świąteczno – noworocznym planujemy Msze św., sprawowane w intencji mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii.

 

Przypominamy o obowiązku złożeniu deklaracji dysponenta grobu i przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu 

 

Składamy serdeczne słowa podziękowania za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła czy to bezpośrednio, czy też na konto parafialne. „Bóg zapłać”.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- czy na sądzie ostatecznym trzeba będzie ze wszystkiego się wytłumaczyć?

- jak pobożnie przeżyć Mszę św. w telewizji

- czy dzisiaj informacje o gotowych szczepionkach na Civid 19 należy traktować poważnie


XXXIII Niedziela Zwykła

XXXIII Niedziela Zwykła

 

15.11.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Wtedy na bezbożnych spadnie nagła zagłada. Kto wierzy, nie zginie, ponieważ nie jest w ciemności i ten dzień nie zaskoczy go jak złodziej. W Chrystusie jesteśmy sprawiedliwością Bożą, synami dnia i światłości - nie mamy nic wspólnego z nocą i ciemnością... Bez ustanku się modlimy, czuwamy, trwamy w trzeźwości i wstrzemięźliwości. Nie lekceważymy Słowa Pańskiego.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła a w przyszłą niedzielę na potrzeby archidiecezji. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zgodnie z wytycznymi państwowymi oraz zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Msze św., zarówno poranne jak i wieczorne, będą sprawowane z ograniczoną ilością wiernych (1 osoba na 15 m2 co w przypadku naszego kościoła oznacza 31 wiernych). Stąd prośba, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Prosimy pamiętać o maseczkach i odpowiednich odstępach – trzeba rozmieścić się po całym kościele zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Pozostając w domach duchowo łączymy się z liturgią sprawowaną w kościele za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

 

Legion Maryi zaprasza na Jerycho Różańcowe czyli do modlitwy od godz. 6.oo 19 listopada – czwartek, do godz. 6.oo w piątek. Modlitwy te są ofiarowane za Kościół, kapłanów, naszą ojczyznę, za dzieci poczęte a także za parafię i nas samych

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20:30 w intencji ustania epidemii. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie zachęcamy do łączności poprzez transmisję internetową

 

Przypominamy, że w kancelarii przyjmowane są intencje Mszalne na nowy rok kalendarzowy

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- przyspieszona wersja laicyzacji

- uliczne protesty i lansowanie teorii „za wolnym wyborem” w praktyce ranią osoby niepełnosprawne

- rozmowa z posłem Jerzym Polaczkiem o doświadczeniu choroby na koronowirusa

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia

- wtorek - wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.

- środa - wspomnienie św. Karoliny Kożkówny, dz. i męcz.

- piątek - wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb.

- sobota - wspomnienie Ofiarowania NMP


XXXII Niedziela Zwykła

XXXII Niedziela Zwykła

 

8.11.2020

 

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Wiara w zmartwychwstanie daje nadzieję większą niż każdy smutek, bo tak jak Jezus umarł i zmartwychwstał, tak i my umrzemy i powstaniemy z martwych, aby na zawsze być już z Panem. Pan zstąpi z nieba, a wtedy ci, którzy umarli w Nim i my żyjący w Nim, będziemy porwani przez chwałę Bożą na spotkanie z Panem, które nigdy się nie zakończy. Jezus wszystko nam powiedział, abyśmy mieli radość i pociechę Ducha...

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na renowację katowickiej katedry a w przyszłą niedzielę na potrzeby naszego kościoła. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Od dzisiejszej niedzieli zgodnie z wytycznymi państwowymi oraz zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Msze św., zarówno poranne jak i wieczorne, będą sprawowane z ograniczoną ilością wiernych (1 osoba na 15 m2 co w przypadku naszego kościoła oznacza 31 wiernych). Stąd prośba, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Prosimy pamiętać o maseczkach i odpowiednich odstępach – trzeba rozmieścić się po całym kościele zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Pozostając w domach duchowo łączymy się z liturgią sprawowaną w kościele! Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

 

Uczestniczymy we Mszach św. i nabożeństwach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych.

 

 Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa nie ma możliwości korzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie. Zaleca się wzbudzenie żalu doskonałego (płynącego z miłości) za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się w możliwym najbliższym czasie.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20:30 w intencji ustania epidemii. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie zachęcamy do łączności poprzez transmisję internetową

 

Od jutra są przyjmowane Msze św. za zmarłych na nowy rok kalendarzowy

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- dyskusja w sprawie aborcji eugenicznej

- czy polska gospodarka przeżyje drugie zamrożenie ?

- o kapucynie, który od 40 lat głosi rekolekcje kolejnym papieżom

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia

- wtorek - wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. I dK

- środa - wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa

- czwartek - wspomnienie św. Jozafata, bpa i męcz.

- piątek - wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych

męczenników Polski


Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

1.11.2020

Wprowadzenie do liturgii :

 

Przez wiarę w Jezusa Chrystusa przyodziani jesteśmy w białą szatę sprawiedliwości. Wiemy, że zbawienie jest w Bogu, Ojcu naszym i w Baranku...Zbawieni są wszyscy, którzy opłukali swe szaty i w Krwi Baranka je wybielili. Tak staliśmy się dziećmi Boga Żywego i rzeczywiście nimi jesteśmy, a gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest... Taką mamy nadzieję w Nim i ta nadzieja sprawia, że stajemy się święci, jak On jest święty.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzebę naszego kościoła w przyszłą niedzielę na renowację katowickiej katedry. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia :

 

Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Ze względu na stan epidemiczny dziś i jutro cmentarze zamknięte. Jutro Msze św. w naszym kościele o godz. 7.oo, 9.oo i 18.oo R

 

Ks. arcybiskup Wiktor Skworc informuje: „W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej”.

 

Zalecki za wszystkich nam bliskich zmarłych można składać w zakrystii. W intencjach zmarłych zalecanych odprawimy Msze św. od poniedziałku 2 listopada do soboty a także w każdą I sobotę miesiąca. O godz. 17.25, przed wieczorną Mszą św. od poniedziałku 2 listopada do soboty będzie odmawiany Różaniec za ++ zalecanych.

 

Spotkania dzieci przygotowujących się do I Komunii św. jak i młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania ze względu na stan epidemiczny odwołane do czasu

 

Msze św. na nowy rok kalendarzowy można zamawiać - od jutra Msze św. jubileuszowe, dziękczynne a od przyszłego poniedziałku za zmarłych

 

W związku z prowadzoną od roku inwentaryzacją naszego cmentarza prosimy wszystkie osoby, które są dysponentami grobu o oddanie ,,deklaracji dysponenta grobu’’ (oczywiście chodzi o osoby, które do chwili obecnej tego nie uczyniły). Deklaracje są dostępne przy wejściu do Kościoła oraz w kancelarii parafialnej. Groby, które nie będą miały przypisanych dysponentów (oraz upłynął czas 20 lat od chwili ostatniego pochówku) od stycznia 2021r. będą sukcesywnie przekopane.


XXX Niedziela Zwykła

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia

KOŚCIOŁA WŁASNEGO

25.10.2020

Wprowadzenie do liturgii :

 

Od początku chrześcijanie słowem „kościół” określali zarówno budowlę, jak i wspólnotę ludu Bożego. Rocznica poświęcenia kościoła zwraca naszą myśl ku budowli zewnętrznej, przypomina o szacunku do niej, potrzebie troski o jej utrzymanie, wystrój i piękno. Liturgia Słowa przypomina obudowaniu wspólnoty Kościoła. Piotr Skarga przypominał: „Ci, którzy kościoły widome budują, pierwej Kościół w sercu swoim zbudowali”. W samym sercu kościoła – budowli, jest ołtarz – znak Chrystusa. Na nim sprawuje wspólnota Kościoła największy dar Pana – Eucharystię.

 

Kolekta dzisiejsza jak i przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzebę naszego kościoła. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia :

 

Dziś Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego – chciejmy w naszych modlitwach pamiętać o budowniczych i ofiarodawcach naszego kościoła a także o wszystkich którzy tu pracowali i pracują, przyczyniając się do upiększania tego budynku jak i ubogacenia duchowego wspólnoty parafialnej.

 

W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Ze względu na stan epidemiczny w Uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie procesji na cmentarzu.

 

Ks. arcybiskup Wiktor Skworc informuje: „W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej”.

 

Zalecki za wszystkich nam bliskich zmarłych można składać w zakrystii a w Uroczystość Wszystkich Świętych w zakrystii i kaplicy przy wejściu na cmentarz. W intencjach zmarłych zalecanych odprawimy Msze św. od poniedziałku 2 listopada do soboty a także w każdą I sobotę miesiąca. O godz. 17.25, przed wieczorną Mszą św. od poniedziałku 2 listopada do soboty będzie odmawiany Różaniec za ++ zalecanych.

 

W związku z prowadzoną od roku inwentaryzacją naszego cmentarza prosimy wszystkie osoby, które są dysponentami grobu o oddanie ,,deklaracji dysponenta grobu’’ (oczywiście chodzi o osoby, które do chwili obecnej tego nie uczyniły). Deklaracje są dostępne przy wejściu do Kościoła oraz w kancelarii parafialnej (w Uroczystość Wszystkich Świętych dostępne będą również w kaplicy cmentarnej). Groby, które nie będą miały przypisanych dysponentów (oraz upłynął czas 20 lat od chwili ostatniego pochówku) od stycznia 2021r. będą sukcesywnie przekopane.


XXIX Niedziela Zwykła

XXIX Niedziela Zwykła

 

18.10.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Idąc za Jezusem, naśladując Go, będziemy tak jak On śledzeni, szykanowani, prześladowani, odrzucani... Ale wtedy mamy radować się i weselić, bo nasza nagroda wielka jest w niebie. Wierzący w Pana, bez względu na cenę kierują się prawdą, która jest w Nim i nie oglądają się na człowieka, bo w Chrystusie nie znamy już nikogo według ciała i na nikim nam nie zależy. Oddajemy światu to, co należy do życia na tym świecie, a jako własność Chrystusa, oddajemy Bogu to, co należy do Boga.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na misje a w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy codziennie pół godziny przed Mszą św. wieczorną na Nabożeństwo Różańcowe

 

W poniedziałek o godz. 18.oo Msza św. w intencji pracowników służby zdrowia jako

wyraz wdzięczności i wsparcia w trudnej sytuacji zagrożenia epidemicznego.

 

Ks. arcybiskup Wiktor Skworc informuje: „W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej”.

 

W naszym dekanacie pragniemy przeprowadzić cykl formacyjny „Dogmatyka dla liderów” - jest to 10 spotkań w godzinach wieczornych – dokładne informacje na plakatach, zapisy drogą internetową – zapraszamy.

 

W najbliższy czwartek do godz. 11.30 można przy probostwie składać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny /sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, komputery/ – środki pozyskane ze zbiórki są wsparciem dla misjonarzy przy realizacji różnych projektów misyjnych w Zambii i Kenii.

 

W związku z prowadzoną od roku inwentaryzacją naszego cmentarza prosimy wszystkie osoby, które są dysponentami grobu o oddanie ,,deklaracji dysponenta grobu’’ (oczywiście chodzi o osoby, które do chwili obecnej tego nie uczyniły). Deklaracje są dostępne przy wejściu do Kościoła oraz w kancelarii parafialnej (w Uroczystość Wszystkich Świętych dostępne będą również w kaplicy cmentarnej). Groby, które nie będą miały przypisanych dysponentów (oraz upłynął czas 20 lat od chwili ostatniego pochówku) od stycznia 2021r. będą sukcesywnie przekopane.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- o budowaniu wspólnoty parafialnej

- fragmenty autobiografii ks. Piotra Pawlukiewicza

- o przyjmowaniu Komunii na rękę oraz przeroście formy nad treścią

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia

- wtorek - wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.

- czwartek - wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.


XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła

 

11.10.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Oto nasz Bóg, oto nasz Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność... On jest naszym pasterzem i niczego nam nie brakuje - w Nim mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności i wielkiego zbawienia. Nasz Bóg według swego bogactwa zaspokaja wspaniale w Chrystusie każdą naszą potrzebę. W Chrystusie zaprosił nas na ucztę weselną: Królestwo Boże jest w nas i pośród nas - to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Wiara w Chrystusa wprowadza do wiecznego Królestwa Ojca.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii w przyszłą niedzielę kolekta na misje. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy codziennie pół godziny przed Mszą św. wieczorną na Nabożeństwo Różańcowe

 

We wtorek zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 17.oo

 

Dziś przed kościołami zbiórka pieniężna na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - Dzień Papieski.

 

W dniu 22 października do godz. 11.30 można przy probostwie składać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny /sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, komputery/ – środki pozyskane ze zbiórki są wsparciem dla misjonarzy przy realizacji różnych projektów misyjnych w Zambii i Kenii.

 

W naszym dekanacie pragniemy przeprowadzić cykl formacyjny „Dogmatyka dla liderów” - jest to 10 spotkań w godzinach wieczornych – dokładne informacje na plakatach, zapisy drogą internetową – zapraszamy.

 

Głosuj na projekty zgłoszone do Piątej Edycji Budżetu Obywatelskiego. Dzielnica Krasowy zgłosiła dwa projekty:budowa chodnika na dojście do szkoły oraz remont „Przetnicy” - bocznej PCK; - więcej informacji na plakatach w gablotce

 

Fundacja „Unia Bracka” realizujeprogram bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób pomiędzy 60 a 75 rokiem życia oraz bezpłatnych badań w kierunku wykrycia boreliozy – szczegóły na plakatach

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- dziś w Gościu Niedzielnym film DVD „Ziemia Maryi” - piękny obraz o Matce Jezusa

- o nowej encyklice papieża Franciszka Fratelli Tutti

- o dechrystianizacji i doskonaleniu naszej wiary

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia

- wtorek - wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

- czwartek - wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.

- piątek - uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, gł. patronki Śląska

- sobota - wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.