Ogłoszenia Parafialne

III Niedziela Zwykła

III Niedziela Zwykła

 

24.01.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Przemija postać tego świata i przeminie na zawsze. Niebo i ziemia przeminą, jedynie słowa Pana nie przeminą. Możemy żyć światem, używać go, albo trwać w Słowie Bożym, które trwa na wieki. Nie można służyć Bogu i światu. Mamy przykazane przemieniać się w myśleniu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe Panu i doskonałe. Mamy szukać najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a reszta będzie nam dodana. Czas jest krótki i wkrótce wszystko przeminie, ale kto czyni wolę Bożą, ten trwa na wieki.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii a w przyszłą niedzielę na ogrzewanie kościoła. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Trzecią niedzielę zwykłą – zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka – przeżywamy jako czas dziękczynienia za Słowo Boże. Ono jest nam dane w słowach Pisma świętego, które czytamy w czasie Liturgii w kościele, a także w domach podczas modlitwy indywidualnej i rodzinnej. Ojciec Święty wzywa nas, abyśmy w tę niedzielę w sposób szczególny z radością wysławiali Boga, który do nas mówi, ponieważ jest „dobry i łaskawy”. A będąc „dobry i łaskawy, wskazuje drogę grzesznikom, a pokornym pomaga czynić dobrze i
uczy ubogich dróg swoich”

 

Zapraszamy na Nieszpory kolędowe o 15.30 a w tygodniu pół godziny przed wieczorną Mszą św. do modlitwy Różańcowej z prośbą o ustanie pandemii.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w czwartek od godz. 17.oo

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- św. Franciszek Salezy – rozumiał znaczenie prasy, zanim ktokolwiek o mediach słyszał

- jak dzieci i młodzież przeżywają czas zdalnego nauczania

- dlaczego Kościół rozmawia z przedstawicielami religii pozachrześcijańskich?

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek – święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła

- we wtorek – wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

- czwartek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK


II Niedziela Zwykła

II Niedziela Zwykła

 

 

17.01.2021

 

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Bóg powołał nas do świętości przez Ducha, który uświęca. Ciało jest dla Pana. Ciało jest świątynią Ducha Świętego. Bóg, który wskrzesił Pana, tą samą mocą wskrzesi nasze ciała w dniu ostatecznym. Wielką ceną zostaliśmy nabyci - drogocenną krwią Chrystusa, abyśmy również w ciele naszym chwalili i wysławiali Boga.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji – szczególnie zaangażowanych w apostolstwo słowa a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafii. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy na Nieszpory kolędowe o 15.30 a w tygodniu pół godziny przed wieczorną Mszą św. do modlitwy Różańcowej z prośbą o ustanie pandemii.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w czwartek od godz. 17.oo

 

W poniedziałek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (17 stycznia), a kończy się w przeddzień Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 stycznia).

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- o etycznych aspektach szczepień przeciwko koronawirusowi

- o tym jak odnaleźć szczęście w prostocie

- jak w czasach pełnych zamętu nie stracić wiary

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- we wtorek – wspomnienie św. Józefa Pelczara, bpa

- czwartek – wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.


Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego

 

10.01.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Jezus rzekł: Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Rzekł również: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wszyscy, którzy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa - zostali zanurzeni w Jego śmierć, razem z Nim pogrzebani i wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jako odrodzeni przez wiarę i chrzest - umarliśmy dla grzechu, a żyjemy dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Apostoł Piotr napisał: Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii a w przyszłą niedzielę na potrzeby archidiecezji – szczególnie zaangażowanych w apostolstwo słowa. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego, kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w czwartek od godz. 17.oo

 

Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie naszego kościoła i parafii przekazane na konto parafialne czy w ramach kolekt w kościele. Szczególne Bóg zapłać za ofiary składane podczas tzw Mszy kolędowych, które pozwoliły nam zamknąć rok finansowy bez zadłużeń. W sytuacji trudności co do ilości uczestniczących we Mszach św. tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc.

 

Park Słupna w Mysłowicach zaprasza od 6 do 24 stycznia na wyjątkowy pokaz iluminacji świetlnych i projekcje multimedialne. To doskonała atrakcja w czasie ferii zimowych. Park Światła zaprasza w swoje progi wszystkich: dzieci, młodzież, rodziców, dziadków.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- specjalny dodatek na rozpoczynający się rok ze św. Józefem

- rozmowa z oj. Leonem Knabitem o wygranej walce z koronawirusem

- jak sprawnie zarządzać kościołem i jednocześnie zachować jego wspólnotę


II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 

03.01.2021

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Wszystko bierze swój początek w Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowo było na początku u Boga. A przez Słowo wszystko się stało. Słowo stało się ciałem i jako Jezus z Nazaretu zamieszkało między nami. W Nim staliśmy się dziećmi Bożymi. W Nim Ojciec wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata. W Nim zostaliśmy napełnieni wszelkim błogosławieństwem z nieba. Chrystus, który jest w łonie Ojca, objawił Go nam i zbawił na wieki, abyśmy cieszyli się niebiańskim szczęściem. Ojciec Chwały przez poznanie Chrystusa, dał nam ducha mądrości i objawienia, tak iż coraz lepiej i głębiej Go poznajemy. Oświecił też oczy serca naszego, abyśmy stale widzieli wspaniałą wieczność, do której nas powołał.

 

Kolekta dzisiejsza jak i przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii a w Uroczystość Trzech Króli na potrzeby misji. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

We wtorek Msza św. wieczorna o godz. 17.oo z Uroczystości Objawienia Pańskiego

 

W środę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną świętem Trzech Króli. Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa w Eucharystii. Msze św. jak w niedzielę. W tym dniu obchodzimy również Dies Episcopi – modlimy się za ks. arcybiskupa Wiktora oraz za biskupów pomocniczych Marka i Adama, którzy w tym dniu obchodzą rocznicę sakry biskupiej.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w czwartek od godz. 17.oo Ponadto spowiedź św. codziennie pół godziny przed Mszą św.

 

W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Prosimy o przyniesienie ze sobą do kościoła świec, aby odnowić Przymierze chrzcielne.

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

Chrzty

14

13

15

25

17

18

14

15

13

9

I Komunia Św.

18

21

27

24

11

9

11

8

20

17

Bierzmowanie

19

11

15

13

0

0

11

11

13

8

Śluby

4

11

8

4

3

Pogrzeby

12

24

24

16

16

16

20

16

18

26

 


IV Niedziela Adwentu

IV Niedziela Adwentu

 

20.12.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Dla Boga nie ma nic niemożliwego. On jest Panem nad wszystkim. Jego łaska jest ugruntowana na wieki, a Jego wierność trwa przez wszystkie pokolenia. Jesteśmy w Chrystusie, ponieważ Ojciec w niebie ma moc utwierdzić nas zgodnie z Ewangelią, zgodnie z objawioną tajemnicą, obwieszczoną narodom, aby skłonić je do posłuszeństwa wierze, tak iż Bóg, który jedynie jest mądry, odbierze chwałę przez zbawienie wielu w Chrystusie Jezusie. Syn Boży przyszedł na świat, aby panować nad ludem Bożym, a Jego panowaniu nie będzie końca.

 

Kolekta dzisiejsza, w pierwsze święto jak i w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na cele związane z pracami w naszym kościele. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy Różańcowej codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. w intencji ustania epidemii. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie zachęcamy do łączności poprzez transmisję internetową

 

Okazja do Spowiedzi św. pół godziny przed każdą Mszą św. a w poniedziałek, wtorek i środę spowiedź od 15.oo – do 17.30, a po wieczornej Mszy św. do godz. 21.oo

 

Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących uczestniczyć we Mszy św. Pasterka będzie o godz. 22.oo i 24.oo a w piątek, sobotę i niedzielę pojawiła się dodatkowa Msza św. o godz.14.oo. Wszystkie Msze św. w uroczystości będą transmitowane przez internet.

 

Po Mszach św., obok kancelarii można nabyć opłatki i świece wigilijne.

 

Z całego serca wyrażamy naszą wdzięczność dla wszystkich, którzy zechcieli włączyć się w akcję „Paczuszka dla maluszka”. Dziękujemy za Waszą hojność, otwarte serca i wszelkie okazane dobro. To poruszające, że nawet w tych trudnych dla nas wszystkich czasach, pozostajemy wrażliwi na dobro drugiego człowieka.

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną kolęda w naszej archidiecezji nie odbędzie się w tradycyjnej formie, jako odwiedziny duszpasterza w naszych domach (za wyjątkiem nowych mieszkań i domów – na zaproszenie). Od dzisiejszej niedzieli do 3 stycznia będą sprawowane Msze św. w intencji mieszkańców naszej parafii, plan poszczególnych Mszy św. w gablotkach jak i obok ogłoszeń z tyłu kościoła.

 

Kolekta podczas pasterek zebrana będzie na Fundusz Ochrony Życia a w drugie święto na Wydział Teologiczny UŚ

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- dodatek specjalny: modlitwy na rozpoczęcie kolacji wigilijnej

- pandemia wywróciła życie, także parafialne do góry nogami – co w tym roku z oczekiwaną przez wielu kolędą?

- o tym, że w niebie polubimy, a nawet pokochamy swojego dawnego wroga, przypomina nam o. Joachim Badeni

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- piątek – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

- sobota – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

- niedziela – Święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

 

 

M S Z E   Ś W I Ę T E   W   I N T E N C J I

 

M I E S Z K A Ń C Ó W   N A S Z E J   P A R A F I I

 

 

 

Niedziela 20.12.2020

 8.oo ul. PCK nry parzyste

10.oo ul. PCK nry nieparzyste od 1 – 133

12.oo ul. PCK nry nieparzyste od 135 – 263

16.oo ul. PCK nry nieparzyste 269 do końca

 

 

Piątek 25.12.2020

 8.oo ul. Zielnioka nry nieparzyste

12.oo ul. Zielnioka nry parzyste

14.oo ul. Gagarina

16.oo ul. Dąbrówki, Storczyków i Ptasia

 

 

Sobota 26.12.2020

8.oo ul. Górnośląska nry nieparzyste, Dolna i Hutnicza

12.oo ul. Górnośląska nry parzyste

14.oo ul. Kopernika nry parzyste

16.oo ul. Kopernika nry nieparzyste i Wita Stwosza

 

Niedziela 27.12.2020

 8.oo ul. Kościelniaka nry nieparzyste od 1 - 73

10.oo ul. Kościelniaka nry nieparzyste od 79 – 101

12.oo ul. Kościelniaka nry nieparzyste od 103 – do końca

14.oo ul. Kościelniaka nry parzyste od 2 - 70 i Miodowa

16.oo ul. Kościelniaka nry parzyste od 72 - do końca

 

Niedziela 03.01.2021

10.oo ul. Ziołowa

12.oo ul.Plebiscytowa

16.oo ul.Orła Białego

 


III Niedziela Adwentu

III Niedziela Adwentu

 

13.12.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Słowo Boże zachęca: Raduj się zawsze w Panu! Dlaczego się weselę w Panu i dusza moja raduje się w Bogu moim? Bo przyodział mnie w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości! Dlatego raduj się duszo, w Bogu, Zbawcy moim, gdyż wielkie rzeczy uczynił w łaskawości swojej! Zawsze się raduj, bo Baranek Boży zgładził grzech świata i każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale napełniony jest uniewinnieniem Bożym i sam Bóg pokoju uświęca go całego na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa!

 

Kolekta dzisiejsza jak i przyszłej niedzieli przeznaczona jest cele naszego kościoła. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy Różańcowej codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. w intencji ustania epidemii. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie zachęcamy do łączności poprzez transmisję internetową

 

W każdą niedzielę Adwentu po Mszach św., obok kancelarii można nabyć opłatki i świece wigilijne.

 

Jak już ogłaszaliśmy Fundacja Małych Stópek organizuje bożonarodzeniową akcję, której adresatami są domy małego dziecka, domy samotnej matki i hospicja. W wypadku naszej parafii będzie to Śląskie Hospicjum Dzieci „Świetlikowo” w Tychach. Hospicjum wskazało, jakich rzeczy konkretnie potrzebuje. Ich wykaz znajduje się w gablocie przed kościołem. Zakończenie akcji 18 grudnia – paczki można przynosić do kancelarii.

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną kolęda w naszej archidiecezji nie odbędzie się w tradycyjnej formie, jako odwiedziny duszpasterza w naszych domach (za wyjątkiem nowych mieszkań i domów – na zaproszenie). Natomiast od przyszłej niedzieli będą odprawiane Msze św za parafian z poszczególnych ulic naszej parafii. W przyszłą niedzielę Msze św w intencji mieszkańców ulicy PCK. Kolejne Msze św. ogłosimy w przyszłą niedzielę

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- trzecia część cyklu adwentowego „Objawiło się życie”

- czy zakazy i limity wprowadzone we Francji przyczyniły się do odnowy życia religijnego

- sekrety autoportretu Matki Bożej z Guadalupe, wobec których nauka jest bezradna

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek - wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK


II Niedziela Adwentu

II Niedziela Adwentu

 

6.12.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Jest nam dana Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym - Ewangelia łaski i zbawienia. Ojciec dał Syna, abyśmy nawrócili się i wierzyli w Ewangelię, bez której nie ma ocalenia. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do Pana. Każdy, kto wierzy w Chrystusa, będzie zbawiony i usprawiedliwiony, będzie ochrzczony Duchem Świętym i ogniem.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na ogrzewanie naszego kościoła w przyszłą niedzielę na prace związane z założeniem hydrantu w naszym kościele. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy Różańcowej codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. w intencji ustania epidemii. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie zachęcamy do łączności poprzez transmisję internetową

 

We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Msze św. o godz.7.oo i 18.oo . Zapraszamy również w tym dniu w naszym kościele na tzw. Godzinę Łaski od 12.oo – 13.oo. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na Mszy św. o godz. 18.oo można przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Deklarację można odebrać z tyłu kościoła.

 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia przeprowadzenie Rorat w dotychczasowej formie z udziałem wielu dzieci w kościele. W tym roku Roraty przeżywamy także drogą elektroniczną. Autorzy internetowej platformy holyweek.pl proponują projekt pt. Rodzinne Boże Narodzenie. Umożliwia on w wersji online właściwe przygotowanie się i przeżycie okresu Adwentu oraz świąt Bożego Narodzenia. Przygotowane materiały będą prowadziły zaangażowane osoby od monitorów komputerów do realizowania aktywności zadawanych przez autorów Platformy.

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną kolęda w naszej archidiecezji nie odbędzie się w tradycyjnej formie, jako odwiedziny duszpasterza w naszych domach (za wyjątkiem nowych mieszkań i domów – na zaproszenie). W okresie świąteczno – noworocznym planujemy Msze św., sprawowane w intencji mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii.

 

Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian w najbliższą sobotę 12 grudnia od godz. 8.oo prosimy o zgłoszenie w zakrystii.

 

W każdą niedzielę Adwentu po Mszach św., obok kancelarii można nabyć opłatki i świece wigilijne.

 

W dzisiejszą niedzielę przed kościołami w całej Polsce przeprowadzana jest zbiórka pieniężna na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

 

Jak już ogłaszaliśmy Fundacja Małych Stópek organizuje bożonarodzeniową akcję, której adresatami są domy małego dziecka, domy samotnej matki i hospicja. W wypadku naszej parafii będzie to Śląskie Hospicjum Dzieci Świetlikowo w Tychach. Hospicjum wskazało, jakich rzeczy konkretnie potrzebuje. Ich wykaz znajduje się w gablocie przed kościołem. Zakończenia akcji 18 grudnia – paczki można przynosić do kancelarii.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- druga część cyklu „Objawiło się życie”

- rozmowa z ks. Sławomirem Oderem, postulatorem procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II

- jak w Kościele czuje się współczesna młoda kobieta

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek - wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK

- wtorek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

- sobota - wspomnienie NMP z Guadalupe


I Niedziela Adwentu

I Niedziela Adwentu

 

29.11.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Nie wiemy, w którym dniu nasz Pan przyjdzie, dlatego mamy uważać i czuwać bezustannie... Kiedy czas ten nadejdzie, nie mamy spać zajęci światem, ale gorliwie zajmować się sprawami Królestwa Bożego... Pan przyjdzie, Pan nadchodzi, Jego przyjście jest pewne, Jego przyjście będzie nagłe i potężne... Pan mówi do wszystkich: Czuwajcie! Szczęśliwi, którzy noszą Chrystusa w swoim sercu i zabiegają o Jego sprawy.

 

Kolekta dzisiejsza jak i przyszłej niedzieli przeznaczona jest na ogrzewanie naszego kościoła. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Niedziela dzisiejsza jest zarazem niedzielą trzeźwości, chciejmy przez naszą postawę i modlitwę uchronić innych przed życiową tragedią.

 

Od poniedziałku zapraszamy do modlitwy Różańcowej codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. w intencji ustania epidemii. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie zachęcamy do łączności poprzez transmisję internetową

 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia przeprowadzenie Rorat w dotychczasowej formie z udziałem wielu dzieci w kościele. W tym roku Roraty będziemy przeżywać także drogą elektroniczną. Tym razem to rodzice będą każdego dnia wręczać swoim pociechom kolejne obrazki do wklejenia na planszę. Zamówione materiały (plansza + obrazki) można odebrać w zakrystii. Autorzy internetowej platformy holyweek.pl proponują projekt pt. Rodzinne Boże Narodzenie. Umożliwia on w wersji online właściwe przygotowanie się i przeżycie okresu Adwentu oraz świąt Bożego Narodzenia. Przygotowane materiały będą prowadziły zaangażowane osoby od monitorów komputerów do realizowania aktywności zadawanych przez autorów Platformy. Holyweek.pl  zawiera w sobie cztery moduły:

Roraty – prowadzone w oparciu o materiały z Małego Gościa Niedzielnego. Zaplanowano dwie transmisje online Mszy roratniej. Linki do tych transmisji znajdują się na stronie holyweek.pl. Nauki roratnie będą również udostępniane w formie audiowizualnych audycji.

Kalendarz adwentowy – zawiera aktywizacje rodzinne na każdy dzień.

Miernik światła – zawiera szereg charytatywnych inicjatyw oraz materiałów audiowizualnych dotyczących przeżywania Adwentu i Bożego Narodzenia przez poszczególne rodziny oraz skrzynkę modlitewnych intencji.

Zakładka świąteczna – zawiera materiały wyjaśniające symbolikę Adwentu oraz Bożego Narodzenia. W ramach projektu odbędą się konkursy z ciekawymi nagrodami. Nagrodę główną ufunduje Ksiądz Arcybiskup Wiktor.

 

W każdą niedzielę Adwentu po Mszach św., obok kancelarii można nabyć opłatki i świece wigilijne

 

W piątek 4 grudnia, zapraszamy górników naszej parafii na Mszę św. o godzinę 9.00 by za wstawiennictwem św. Barbary prosić i dziękować za każdy szczęśliwie przepracowany dzień w naszych kopalniach. Ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, udziela wiernych archidiecezji katowickiej w tym dniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych Msza św. za zmarłych górników w niedzielę 6 grudnia o godz. 8.oo

 

W przyszłą niedzielę przed kościołami w całej Polsce zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- kalendarz ścienny na rok 2021

- początek cyklu adwentowego „Objawiło się życie”

- rozmowa z ojcem Jackiem Salijem o skandalach w Kościele i odchodzeniu młodych od wiary

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia

- poniedziałek - święto św. Andrzeja, Apostoła

- czwartek - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezb.

- piątek - wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji


UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA

 

22.11.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Ten, który jest Królem, jest też Pasterzem. Szuka swoich owiec, służy im i czeka, by miłość uczyniły treścią swojego życia. Pozwala im podejmować decyzje i doświadczać ich skutków. Te z nich, które wybrały dobro i świętość, zapytają Go: “Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić?”. Nie wiedzą o swej doskonałości, bo są skupione na potrzebach bliźniego. Prawdziwa świętość nie wie o sobie.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji - funkcjonowanie archiwum i muzeum archidiecezjalnego a w przyszłą niedzielę na ogrzewanie naszego kościoła. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zapraszamy dziś o godz. 15.30 na Nieszpory Niedzielne a wieczorem przez cały tydzień na modlitwę różańcową o 20.30

 

Od przyszłej niedzieli – w każdą niedzielę po Mszach św., obok kancelarii można będzie nabyć opłatki wigilijne jak i świece wigilijne

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną kolęda w naszej archidiecezji nie odbędzie się w tradycyjnej formie, jako odwiedziny duszpasterskie w naszych domach (za wyjątkiem nowych mieszkań i domów – na zaproszenie). W okresie świąteczno – noworocznym planujemy Msze św., sprawowane w intencji mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii.

 

Przypominamy o obowiązku złożeniu deklaracji dysponenta grobu i przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu 

 

Składamy serdeczne słowa podziękowania za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła czy to bezpośrednio, czy też na konto parafialne. „Bóg zapłać”.

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- czy na sądzie ostatecznym trzeba będzie ze wszystkiego się wytłumaczyć?

- jak pobożnie przeżyć Mszę św. w telewizji

- czy dzisiaj informacje o gotowych szczepionkach na Civid 19 należy traktować poważnie


XXXIII Niedziela Zwykła

XXXIII Niedziela Zwykła

 

15.11.2020

 

Wprowadzenie do liturgii :

 

Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Wtedy na bezbożnych spadnie nagła zagłada. Kto wierzy, nie zginie, ponieważ nie jest w ciemności i ten dzień nie zaskoczy go jak złodziej. W Chrystusie jesteśmy sprawiedliwością Bożą, synami dnia i światłości - nie mamy nic wspólnego z nocą i ciemnością... Bez ustanku się modlimy, czuwamy, trwamy w trzeźwości i wstrzemięźliwości. Nie lekceważymy Słowa Pańskiego.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła a w przyszłą niedzielę na potrzeby archidiecezji. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia:

 

Zgodnie z wytycznymi państwowymi oraz zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Msze św., zarówno poranne jak i wieczorne, będą sprawowane z ograniczoną ilością wiernych (1 osoba na 15 m2 co w przypadku naszego kościoła oznacza 31 wiernych). Stąd prośba, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Prosimy pamiętać o maseczkach i odpowiednich odstępach – trzeba rozmieścić się po całym kościele zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Pozostając w domach duchowo łączymy się z liturgią sprawowaną w kościele za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

 

Legion Maryi zaprasza na Jerycho Różańcowe czyli do modlitwy od godz. 6.oo 19 listopada – czwartek, do godz. 6.oo w piątek. Modlitwy te są ofiarowane za Kościół, kapłanów, naszą ojczyznę, za dzieci poczęte a także za parafię i nas samych

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20:30 w intencji ustania epidemii. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie zachęcamy do łączności poprzez transmisję internetową

 

Przypominamy, że w kancelarii przyjmowane są intencje Mszalne na nowy rok kalendarzowy

 

W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego:

- przyspieszona wersja laicyzacji

- uliczne protesty i lansowanie teorii „za wolnym wyborem” w praktyce ranią osoby niepełnosprawne

- rozmowa z posłem Jerzym Polaczkiem o doświadczeniu choroby na koronowirusa

 

Wspomnienie liturgiczne tygodnia

- wtorek - wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.

- środa - wspomnienie św. Karoliny Kożkówny, dz. i męcz.

- piątek - wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb.

- sobota - wspomnienie Ofiarowania NMP


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Józefa Krasowy, siedziba: 41-409 Mysłowice, PCK 209.